25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

▪️خشونت علیه زنان یکی از شایع‌ترین موارد نقض حقوق‌ بشر است که به‌ دلیل عدم مصونیت‌، سکوت، شرم یا آبرو، عمدتا گزارش نمی‌شود. هیچ کشور و فرهنگی در دنیا وجود ندارد که در آن زنها از خشونت مردها کاملا در امان باشند‌، از هر 3 زن 1 نفر در زندگیش مورد خشونت و آزار واقع می‌شود

25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

+ 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان سعی دارد تا با افزایش قدرت مراکز حمایتی، کمک به زنان را به ویژه در دوران همه‌گیری گسترش دهد

درباره این مطلب نظر دهید !