مردان پُرمو عشاق بهتری هستند

مردان پُرمو عشاق بهتری هستند !

طبق تحقیقات جدید موی بدن مردان با هوش عاطفی شان مرتبط است ، هرچه مردان پُرموتر باشند یعنی هورمون های مردانه و احساسی شان بیشتر است و عواطف بیشتری دارند

 

تو انتخاباتون دقت کنید😁

درباره این مطلب نظر دهید !