جواب کاربرگ 10 اجتماعی ششم

جواب کاربرگ 10 اجتماعی ششم

جواب کاربرگ شماره 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این صفحه تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۱۰ منابع انرژی مطالعات ششم دبستان با جالب فا همراه باشید.

کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

همفکری کنید و پاسخ مناسب بنویسید.

  • چند وسیله یا ماشین برای هر یک از این موارد مثال بزنید.
  • بنویسید در هر مورد، از کدام منابع یا اَشکال انرژی استفاده میشود.

آیا میتوانید بگویید در بیشتر فعالیت های روزانه ی زندگی از کدام منبع یا شکل انرژی استفاده میشود؟ سوخت های فسیلی همچون نفت و گاز و بنزین

 

جواب کاربرگ شماره 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (منابع انرژی) را مشاهده نمودید که امیدوارم برایتان مفید بوده باشد و از شما دعوت می‌کنم به صفحات دیگر جالب فا نیز سر بزنید.

پیشنهادی :  جواب کاربرگه 20 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...