جواب کاربرگه 24 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 24 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

  1. روی نقشه، خطوط مرزی ایران را با کشورهای همسایه پررنگ کنید و نام رودهای مرزی را بنویسید.
  2. نام کشورهای همسایه را که با علامت ؟ مشخّص شده است، بنویسید.
  3. دریاها را آبی و سایر کشورها را به دلخواه رنگ کنید.

پاسخ

درباره این مطلب نظر دهید !