جواب کاربرگه 18 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 18 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

به طور گروهی همفکری کنید و چند مورد از مقرّرات استفاده از این مکانها را بنویسید.

پاسخ

درباره این مطلب نظر دهید !