جواب کاربرگه 12 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 12 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

همراه با اعضای خانواده در مصرف درست انرژی همکاری کنید و در مدت یک هفته کارهایی را که در این زمینه انجام داده اید، در جدول بنویسید.

پاسخ

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...