جواب فعالیت صفحه ی ۴۰ علوم سوم دبستان

جواب فعالیت صفحه ی ۴۰ علوم سوم دبستان

امروز براتون مطلبی با عنوان زیر براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره و حتما در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو به اشتراک بزارید :

فعّالیت

دو تکّه پارچه ی مانند هم و هم اندازه تهیه کنید. هر یک از آنها را با نصف استکان آب خیس کنید. یکی از پارچه ها را جلوی آفتاب و دیگری را درسایه بگذارید. بعد ازحدود یک ساعت، آنها
را با هم مقایسه کنید. چه تفاوتی دارند؟

کدام یک تقریباً خشک شده است؟ دلیل آن چیست؟

ایستگاه فکر

در کدام محل، تبخیر سریع تر انجام می شود؟ چرا؟

جواب:

جواب فعالیت صفحه ی 40 علوم سوم دبستان

پیشنهادی :  جواب فعالیت های درس دوازدهم مطالعات هشتم
درباره این مطلب نظر دهید !