تغییر عکس دهقان فداکار در کتاب درسی

🔻تغییر عجیب کتاب درسی در درس دهقان فداکار

🔹در حالی که تصاویر قهرمان داستان دهقان فداکار طی سالیان در کتاب های درسی به صورت برهنه بوده (دلیل تصویرگری برهنه قهرمانِ داستان فداکاری او در آتش زدن لباسش برای نجات دادن قطار بوده) در کتاب درسی امسال او را با زیر پیراهنی تصویر کرده‌اند

درباره این مطلب نظر دهید !