افسردگی در گیاه خواران

وگان‌ها( افرادی که گیاه‌خوار‌ی‌ مطلق‌ دارند) سطح‌ بالایی از افسردگی را نسبت به گوشت خوارها‌ تجربه می‌کنند

افسردگی در گیاه خواران

محققان براساس یک‌ مطالعه‌ی گسترده ‌۲۰ ساله‌ و باز خوانی و بررسی بسیاری از پژوهش‌ها دریافتند افرادی که(در مقدار متوسط) گوشت می‌خورند، در مقایسه با وگان‌ها سطوح پایین‌تری از افسردگی و اضطراب را تجربه می‌کنند.

تفاوت در سطوح افسردگی و اضطراب(بین مصرف کنندگان گوشت‌ و‌ پرهیزکنندگان از گوشت) در پژوهش‌های که با کیفیت بهتری اجرا شده بیشتر است.

 

جالبه در روایات دینی هم اشاره شده چهل روز گوشت نخوردن‌، باعث بد خلقی می‌شه!

درباره این مطلب نظر دهید !