جدید ترین عناوین خبری امروز
جالب فا

توجه: رمز عبور شما به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 • admin
 • آذر 8, 1400
 • 4:10 ب.ظ

مقالع درباره اکسل و سر فصل های آموزش Excel

توضیحات

فصل اول:

توانايي كار با محيط صفحه گسترده Excel

رئوس مطالب

 1. آشنايي باتعريف صفحه گسترده
 2. آشنايي با انواع صفحه گسترده
 3. آشنايي با كاربرد صفحه گسترده
 4. آشنايي با اصلاحات اوليه صفحه گسترده

آشنايي با تعريف صفحه گسترده

صفحه گسترده (spread sheet) به صفحه اي كه جدول بندي شده است اطلاق مي‌شود به طوري كه هر خانه يا سل cell) ) ياسلول نيز به آن گفته مي‌شود داراي مختصات منحصر به فردي مي‌باشد برنامه صفحه گسترده،برنامه اي كاربردي است كه هر فايل آن از چندين صفحه جدول بندي شده تشكيل شده است و برنامه صفحه گسترده معمولا براي بودجه بندي ها ، پيش بيني ها و كارهاي مربوط به امور مالي به كار مي‌رود .

برنامه صفحه گسترده ، معمولا قابليت هاي گرافيكي را براي خروجي و انواع متعددي گزينه هاي قالب بندي براي متن ، مقادير عددي و ويژگي هاي گراف و نمودار را فراهم مي‌سازد .

آشنايي با انواع صفحه گسترده ها.

نرم افزارهاي معروف كه از صفحه گسترده استفاده مي‌كنند عبارتند از :

1- كواتروپرو (Quatropro)

2- لوتوس (lotus))

3-اكسل (Excel)

4-Ms Project

5-spss ا.

آشنايي با كاربرد هاي صفحه گسترده

به طور كلي برخي از كاربردهاي صفحه گسترده به صورت زير است

 • پيش بيني هاي تجاري با استفاده از داده هاي موجود
 • خود كار كردن كارهاي مالي و حسابداري .
 • مديريت طلبهاي مالي.

نحوه اجرا وخروج از Excel

 • براي اجراي نرم افزار اكسل از منوي Start بر روي ََAll Programs كليك كرده و از منوي ظاهر شده بر روي آيكن ميان بر Microsoft Excel كليك نماييد.
 • براي خروج از اكسل از منوي File گزينه Exit را كليك نماييد و يا اينكه و بر روي دكمه Close در پنجره اصلي اكسل كليك كنيد.

آشنايي با اصطلاحات اوليه صفحه گسترده:

پس از اجراي برنامه ، قسمت هاي زير در پنجره آن مشاهده مي‌شود.

 1. نوار عنوان (Title Bar)
 2. نوار منو (Menu bar)
 3. نوار ابزار (Formatinge Standard)
 4. نوار وضعيت (Status Bar)
 5. نوار نمودار (Chart Bar)
 6. نوار ترسيمات
 7. نوار فرمول (Formula Bar)
 8. نوار انتخاب صفحه كاري
 9. نوار Task Pan

نمايش يا عدم نمايش نوار ابزارها :

براي ظاهر يا ناپديد كردن نوار ابزار مورد نظر به ترتيب زير عمل نماييد.

 1. از منوي View بر روي Toolbars اشاره كنيد تا زير گزينه هاي آن باز شود .
 2. همانطور كه در شكل ملاحظه مي‌كنيد ليست نوار هاي ابزار در اين منو قرار دارد . شما مي‌توانيد با كليك بر روي نام نوار ابزار مورد نظر آن را ظاهر يا ناپديد كنيد. نوار ابزاري كه در حال نمايش است در كنار نام آن تيك قرار دارد . با كليك روي نام تيك دار، تيك بر داشته و نوار ابزار ناپديد مي‌شود.

فصل دوم

رئوس مطالب

 • اصول انتخاب سطر و ستون
 • اصول پاك كردن يك يا چند سلول
 • اصول لغو آخرين فرمان
 • اصول اجراي مجدد آخرين فرمان
 • اصول نسخه برداري از محتواي يك يا چند خانه
 • اصول اضافه كردن سطر و ستون
 • اصول پر كردن خودكار چند خانه

انتخاب يك ستون با سطر

براي انتخاب يك سطر ستون كافي است بر روي آن نام آن سطر يا ستون كليك نماييد

شناسايي اصول پاك كردن محتواي يك يا چند خانه

براي اين منظور به ترتيب زير عمل نماييد

1-خانه يا خانه هاي مورد نظر را انتخاب كنيد

2-از منو Edit. بر روي گزينه Clear اشاره كنيد تازير گزينه هاي آن ظاهر شود

3-از گزينه هاي Clear مي‌توانيد يكي از آن را كه مورد نظر شماست انتخاب كنيد

گزينه هاي دستور clear به صورت زير مي‌باشد

AII.. باعث پاك شدن محتوا، فرمتها و يادادشتهاي خانه ها مي‌شود.

Fromats: تنها باعث پاك شدن قالب يا فرمت خانه هاي انتخاب شده مي‌گردد.

Cotetnts: تنها باعث پاك شدن محتواي خانه هاي انتخاب شده مي‌شود و قالب يا يادداشت خانه ها را در صورت وجود پاك نمي‌كند (Delete=)

Coments : باعث حذف يادداشت خانه هاي انتخاب شده مي‌گردد.

شناسايي اصول حذف يك يا چند خانه

 1. خانه يا خانه هاي مورد نظر را انتخاب كنيد.
 2. بر روي محدوده انتخاب شده كليك راست نموده و از منوي ميان بر بر روي گزينه Delete كليك نماييد تا زير گزينه هاي آن مطابق شكل زير ظاهر شود.

لغو آخرين فرمان انجام شده (undo)

گاهي ممكن است فرماني اشتباه اجرا شود وبخواهيم اثر آن را خنثي كنيم.

فرمان undo در فرم افزار اكسل، لغو آخرين عمل انجام شده را امكان پذير مي‌سازد براي اجراي دستور undo سه روش وجود دارد.

الف) كيك بر روي گزينه undo از منوي Edit

ب) فشردن همزمان كليدهاي ctrl+z

ج) كليك بر روي دكمه undo از نوار ابزار استاندارد.

اجراي مجدد آخرين فرمان (Redo)

توسط فرمان Repeat از منوي Edit، آخرين فرماني كه انجام داده ايم رامي‌توانيم تكرار كنيم. ضمنا اگر توسط گزينه undo اثر انجام عملي را خنثي كرده باشيم گزينه Repeat به صورت اتوماتيك تبديل به Redo مي‌شود كه باكليك بر روي آن، عمل undo خنثي مي‌شود. براي اجراي دستور
redo ( ) سه روش وجود دارد .

الف) كليك بر روي گزينه redoاز منوي Edit

ب) فشردن كليدهاي ميان بر ctrl+y

ج) كليك بر روي دكمه resdo از نوار ابزار استاندارد.

شناسايي اصول نسخه برداري از محتواي يك يا چند خانه:

براي انجام عمل كپي يا نسخه برداري از يك يا چند خانه به يكي از روشهاي زير عمل نماييد.

روش اول: عمل كپي بااستفاده از منوي Edit

 1. خانه هاي مورد نظر را انتخاب كنيد.
 2. از منوي Edit گزينه كپي را كليك نمائيد.
 3. بر روي خانه اي كه مي‌خواهيد كپي از آنجا شروع شود كليك نمائيد.
 4. از منوي Edit بر روي گزينه past كليك كنيد.

روش دوم: عمل كپي با استفاده از Drop & Dray

 1. خانه يا خانه هاي مورد نظر را انتخاب كنيد.
 2. به مرز خانه هاي انتخاب شده اشاره گر ماوس را ببريد تا اشاره گر ماوس تبديل به پيكاني كه در نوك آن فلش چهار سويه قرار دارد شود.
 3. كليد ctrl را پايئن نگه داشته و ماوس را به محل مورد نظر درگ نماييد.

شناسايي اصول اضافه سطر و ستون:

براي درج سطر يا ستون به روش زير عمل كنيد.

 1. سطر يا ستوني كه مي‌خواهيد قبل از آن سطر يا ستوني خالي اضافه شود انتخاب نمائيد.
 2. از منوي insert، براي درج سطر بر روي گزينه Rows و براي درج ستون بر روي گزينه column كليك نمائيد.

شناسايي اصول پر كردن خود كار چند خانه

فرض كنيد مي‌خواهيد در خانه هاي B1 و B12 اعداد زوج از 2 تا 24 را وارد نمائيد براي انجام اين كار به روش زير عمل نمائيد.

 1. در خانه B1 كليك كرده و عدد 2 را وارد كرده و Enter كنيد.
 2. در خانه B2 و عدد 4 را وارد كرده و Enter كنيد.
 3. خانه هاي B1 و B2 را انتخاب كنيد و اشاره گر ماوس را به گوشه پائين سمت راست سل B2 و بر روي مربع كوچك ببريد تا اشاره گر ماوس تبديل به + شود.
 4. كليد سمت چپ ماوس راپائين نگه داشته و آن را تا خانه B12 درگ نمائيد.

بدين ترتيب اعداد 2، 4 تا 24 درخانه هاي B1 تا B12 به صورت اتوماتيك نوشته مي‌شوند.

فصل سوم

نمودارها

رئوس مطالب

 1. آشنايي با كاربرد نمودارها
 2. نمودارهاي ستوني و ميله اي
 3. نمودار خطي
 4. نمودار دايره اي

آشنايي با كاربرد نمودارها:

به طور كلي، نمودارها روشي براي نمايش اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها مي‌باشند.

نمودارهاي ستوني و ميله اي:

نمودارهاي ستوني و ميلهاي براي مقايسه مقادير در مقاطع زماني مناسب هستند. براي ديدن نمودارهاي ستوني موجود دراكسل از منوي Insert بر روي گزينه chart كليك نماييد و Types Standard و از ليستchart type نوع Cloumn را انتخاب نمائيد.

نمودار خطي:

نمودارهاي خطي براي نشان دادن بهبود وضعيت در فاصله زماني معين و مساوي مناسب هستند.

براي ديدن زير مجموعه نمودارهاي خطي اكسل از منوي insert گزينه chart را كليك كنيد واز ليست chart type نوع نمودار Bar را كليك كنيد.

نمودار دايره اي :

نمودار دايره اي براي يك سري از داده ها (مثلا هزينه) رسم مي‌شود.

براي ديدن زير مجموعه نمودارهاي دايره اي از كادر محاوره اي chart wizard و از ليست chart type نوع pie را انتخاب نماييد.

آشنايي با اصطلاحات مربوط به يك نمودار.

الف) محدوده داده ها (Data Range) : داده هايي كه مي‌خواهيد نموداري را بر اساس آن رسم كنيد در يك محدوده قراردادند كه آن را محدوده داده ها مي‌نامند.

ب) سري داده ها (sata series): به گروهي از داده ها كه سطر يا ستوني از دده ها را تشكيل مي‌دهند سري داده ها گفته مي‌شود. عناوين سري داده ها در راهنماي نقشه ديده مي‌شود.

ج) عنوان نمودار (chart title): هر نموداري مي‌تواند يك عنوان داشته باشد. به طور مثال (نمودار سه ماهه اول سال 85)

د) محور طبقه بندي (category ayis): محوري كه طبقه بندي داده ها روي آن انجام مي‌شود محور طبقه بندي ناميده مي‌شود. به طور مثال در (آمار سه ماهه اول سال 85) طبقه بندي بر اساس نام ماهها مي‌تواند صورت گيرد.

ه)راهنماي نقشه (Legend): در هر نمودار، سريها با رنگهاي مختلف نشان داده مي‌شوند براي تشخيص سريها، از راهنماي نقشه استفاده مي‌شود.

و) خطوط شبكه (gridlines): در نمودار مي‌توان تعيين كرد كه خطوط شبكه اي، عمودي يا افقي قرار داشته باشند يا نه.

منابع:

 1. كتاب رايانه كار صفحه گستر Excel xp
 2. تاليف: غلامرضا خليق
 3. كتاب آموزش گام به گام Excel 2000

مترجم: مهندس عليرضا پارساي

فهرست مطالب:

فصل اول: 1

توانايي كار با محيط صفحه گستر 1

Excel 1

آشنايي با تعريف صفحه گسترده 1

آشنايي با انواع صفحه گسترده ها. 2

آشنايي با كاربرد هاي صفحه گسترده 2

نحوه اجرا وخروج از Excel 2

نمايش يا عدم نمايش نوار ابزارها : 3

فصل دوم 4

رئوس مطالب 4

انتخاب يك ستون با سطر 4

شناسايي اصول پاك كردن محتواي يك يا چند خانه 4

شناسايي اصول حذف يك يا چند خانه 5

لغو آخرين فرمان انجام شده (undo) 5

اجراي مجدد آخرين فرمان (Redo) 6

شناسايي اصول نسخه برداري از محتواي يك يا چند خانه: 6

روش اول: عمل كپي بااستفاده از منوي Edit 7

روش دوم: عمل كپي با استفاده از Drop & Dray 7

شناسايي اصول اضافه سطر و ستون: 7

شناسايي اصول پر كردن خود كار چند خانه 8

فصل سوم 8

نمودارها 8

رئوس مطالب 8

آشنايي با كاربرد نمودارها: 9

نمودارهاي ستوني و ميله اي: 9

نمودار خطي: 9

نمودار دايره اي : 9

منابع: 11

پروژه Excel

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *