جدید ترین عناوین خبری امروز
جالب فا

توجه: رمز عبور شما به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

  • admin
  • آذر 8, 1400
  • 6:15 ب.ظ

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده

توضیحات

مـقـدمـه :

تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني ، موجب ايجاد تغييراتي در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلي در افزايش نرخ ابتلا به بيماريهاي گوناگون بالاخص امراض قلبي به شمار مي‌ايد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت هاي روزانه مي‌تواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد.

خلاصه طرح

موضوع طرح : احداث استخر سرپوشيده و ارائه خدمات آموزشي و تفريحي

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

سرمايه گذاري كـل: 5/954 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 5/104 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 850 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه

اشتغالزايي : 9 نفر

 

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده

در اين ميان شنا از محبوب ترين ورزش ها است كه به واسطه ايجاد نشاط و رفع خستگي بيش از پيش مورد اقبال عمومي واقع گرديده است. خصوصا به منظور پر بار ساختن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ، و هدايت آنان به سمت ورزش احداث استخرهاي شنا حائز اهميت خاصي هستند. ضمن اينكه اهميت آموزش شنا با توجه به حديث نبوي كاملا آشكار است.

با عنايت به موارد فوق الذكر و نيز لزوم رعايت شئونات مربوط به بانوان احداث استخرهاي سرپوشيده توسط بانوان وجهت استفاده بانوان ، علاوه بر دارا بودن توجيه مناسب اقتصادي مي‌تواند بستر ساز اشتغال به كار نيروهاي جوياي كار گردد.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

 

متـراژ ( متر مربع ) هزينه واحد ( هزارريال ) هزينه كل ( ميليون ريال )
750 500 375

الف – 2 ) محوطه سازي :

رديف شــرح مقدار هزينه واحد ( هزارريال) هزينه كل (ميليون ريال )
1

2

تسطيح و خاكبرداري

فضاي سبز و پاركينگ

750مترمربع

200مترمربع

6

150

5/4

30

جـــمـــع 5/34

الف – 3 ) ساختمانها:

رديف شــرح زيربنا(m2) هزينه واحد ( هزارريال) هزينه كل (ميليون ريال )
1

2

3

4

5

6

7

دفتر

گيشه

سالن و استخر

رختكن

دوش‌هاي آب

سالن سونا

بوفه

24

6

336

12

8

24

12

500

500

800

600

600

800

500

12

3

8/268

2/7

8/4

2/19

6

جــــــمـــع 321

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

رديف شــرح هزينه كل
1

2

3

قفسه رختكن

قفسه بوفه

يخچال

7

1

2

جـــــمــــع 10

الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

رديف شــرح هزينه كل
1

2

3

4

5

6

7

انشعاب برق سه فاز

انشعاب آب شهري

انشعاب گاز شهري

سيستم حرارت مركزي و سونا

سيستم تصفيه و پمپاژ آب

سيستم تهويه مطبوع

سيستم نجات و اطفاي حريق و كمك هاي اوليه

10

10

5

45

30

10

5

جـــمـــع 115

الف – 6 ) تجهيزات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف شـــرح هزينه كل
1

2

3

4

5

تلفـن

ميز و صندلي و مبل اداري

رايانه ( 2 دستگاه )

چاپگر

تجهيزات آبدارخانه و وسايل رفاهي كاركنان

3

4

8

3

2

جــــــمـــــع 20

الف – 7 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف شـــرح هزينه كل
1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال )

2/5

8/10

جــــــمـــــع 16

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

شـــرح هزينه ( ميليون ريال )
زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين‌آلات

تاسيسات

تجهيزات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

375

5/355

10

115

20

16

جــــمــــع 5/891
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) 5/44

جمـــــع كل

936

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه :

رديف شـرح مصرف سالانه هزينه واحد (هزارريال) هزينه كل(ميليون‌ريال)
1

2

3

مواد شوينده و ضدعفوني‌كننده

كلـر

اجناس بوفه

500 كيلوگرم

10

2

5

33

جــــمــــع 40

 

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف شــرح تعداد – نفر حقوق ماهانه حقوق كل
1

2

3

4

5

6

7

مدير طرح

حسابدار

مسئول فروش

كارگر خدماتي و تاسيسات

كارگر تاسيساتي

مربي و نجات غريق

نگهبان و سرايدار

1

1

2

1

1

2

1

2/1

1

9/0

8/0

9/0

1/1

9/0

8/16

14

2/25

2/11

6/12

8/30

6/12

23% سهم كارفرما ازحق بيمه 3/24
جـــمــــع كل 9 5/147

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف شـــرح ارزش دارايي نرخ هزينه كل
1

2

3

4

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

تجهيزات اداري

5/355

115

10

20

2%

4%

4%

10%

1/7

6/4

4/0

2

جــــــمـــــــع 1/14

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف شـــرح ارزش دارايي نرخ هزينه كل
1

2

3

4

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

تجهيزات اداري

5/355

115

10

20

10%

12%

10%

20%

55/35

8/13

1

4

جــــــمـــــــع 35/54

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

شـــرح واحد مصرف سالانه هزينه واحد (ريال) هزينه كل(ميليون ريال)
برق

آب

گاز

تلفن

كيلووات ساعت

متر مكعب

80000

40000

250

200

20

8

4

3

جــــــمـــــــع 35

جمـع هزينه هاي جاري طرح

شـــرح هزينه ( ميليون ريال )
مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

40

5/147

1/14

35/54

35

جــــمــــع 95/290
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) 55/14

جمـــــع كل

5/305

سرمايه در گردش ( يك ماهه )

شـــرح هزينه ( ميليون ريال )
حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

مواد اوليه

3/12

9/2

3/3

جمـــــع كل

5/18

جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرح هزينه ( ميليون ريال )
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

936

5/18

جمـــــع كل

5/954

ج- درآمد طــرح :

(ارقام به ميليون ريال )

رديف شــرح تعداد ارزش جمـع
1

2

3

شهريه دوره هاي آموزشي شنا*

وروديه استخر

فروش بوفه

1350

44000

2/0

015/0

270

660

70

جــمــع 1000

*– تعداد مراجعين با فرض سه نوبت كاري در روز و سيصد و شصت روز كاري در نظر گرفته شده است و طول دوره هاي آموزشي شنا 8 جلسه مي‌باشد.

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

رديف

شرح مبلغ(ميليون ريال)
1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله )

هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )

4

20

جمــع 24

پيش بيني مالي طرح

شــرح ميليون ريال
درآمد ( فروش ) 1000
كسر مي شود : قيمت تمام شده 5/305
سود ناويژه 5/694
كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش 20
سود عملياتي 5/674
كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري 4
سود ويژه قبل از كسر ماليات 5/670

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 05/1 سال ( تقريبا 13 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح هزينة متغير هزينة ثابت هزينة كــل
مبلغ درصد مبلغ درصد
مواد مصرفي 40 100 0 40
حقوق و دستمزد 6/51 35 9/95 65 5/147
سوخت و انرژي 28 80 7 20 35
تعمير و نگهداري 3/11 80 8/2 20 1/14
استـهلاك 0 35/54 100 35/54
بيمه 0 7/18 100 7/18
توزيع و فروش 20 100 0 20
استهلاك قبل ازبهره برداري 0 4 100 4
پيش بيني نشده 37/12 85 18/2 15 55/14
جمـــع 27/163 93/184 2/348

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل 1/22% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

1 – عقد مشاركت مدني:

مبلغ قرارداد:

مدت قرارداد

كارمزد

كارمزد عقد مشاركت مدني:

850 ميليون ريال

دوازده ماه

22%

187 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد تسهيلات

كارمزد عقد فروش اقساطي

كل كارمزد تسهيلات

كارمزد سالانه

اصل تسهيلات سالانه

1037 ميليون ريال

36 ماه

22%

21/342 ميليون ريال

21/529 ميليون ريال

4/176 ميليون ريال

3/283 ميليون ريال

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

شرح سال 1 سال 2 سال 3 سال 4
اصل بازپرداخت تسهيلات 0 3/283 3/283 3/283
كارمزد تسهيلات 0 4/176 4/176 4/176
جمــع 0 7/459 7/459 7/459

 

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *