کشف ردپای انسان اولیه در جزیره‌ هرمز

کشف ردپای انسان اولیه در جزیره‌ هرمز !

باستان‌شناسان ایرانی در جریان مستندنگاری محوطه پارینه‌سنگی میانی «چند درخت» در جزیره هرمز، مدارکی از سکونت انسان اولیه در این جزیره‌ به قدمت بیش از 40 هزار سال را کشف کردند

درباره این مطلب نظر دهید !