جدید ترین عناوین خبری امروز
جالب فا

توجه: رمز عبور شما به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 • admin
 • آذر 22, 1400
 • 9:01 ب.ظ

معنی شعر ستایش هفتم یاد تو

معنی شعر ستایش هفتم یاد تو

معنی شعر ستایش فارسی هفتم صفحه ۹ و معنی کلمات درس ستایش فارسی هفتم همچنین شعر ستایش هفتم چند جمله دارد ؟ قالب شعر ستایش کلاس هفتم چیست؟ آرایه های ادبی ستایش فارسی هفتم کدام هستند و… همه را در این نوشتار از جالب فا مشاهده خواهید کرد.

قالب شعر ستایش کلاس هفتم

قالب شعر ستایش کلاس هفتم چیست ؟ قالب شعر ستایش فارسی هفتم مثنوی است که متن آن را در عکس زیر مشاهده میکنید و در ادامه معنی آن را.

معنی درس ستایش فارسی هفتم

در این بخش معنی درس ستایش فارسی هفتم را مشاهده خواهید کرد که شامل شعر یاد تو نظامی گنجه ای (از لیلی و مجنون) و همچنین متن نثر الهی دلی ده از الهی نامه خواجه عبدالله انصاری می‌شود.

معنی شعر ستایش فارسی هفتم یاد تو صفحه ۹

ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو، نامه کی کنم باز؟

پروردگارا، اسم تو بهترین شروع کننده است؛ من بدون آوردن اسمِ تو چگونه می‌توانم (خواندن یا نوشتن) کتابم را شروع کنم؟

ای یاد تو مونسِ روانم جز نام تو، نیست بر زبانم

ای خداوندی که ذکر تو همیشه همدم روح و جان من است؛ من همیشه در حال گفتن ذکر تو هستم.

ای کارگشای هرچه هستند نام تو، کلید هرچه بستند

ای خداوندی که آسان کننده و حلالِ تمام مشکلات هستی و اسمت مانند کلیدی، قفل‌های بسته را باز می‌کند.

ای هست کُنِ اساسِ هستی کوته ز دَرَت، درازدستی

ای آفریدگارِ پایه و اساس جهان، هرگونه ستمگری و زورگویی از بارگاه تو به دور است.

هم قصّه‌ی نانموده، دانی هم نامه‌ی نانوشته، خوانی

تو از سرنوشت انسان‌ها با خبر هستی و از دعا و خواسته‌های ما با خبر هستی.

هم تو، به عنایت الهی آنجا، قَدَمَم رسان که خواهی

خدایا با بخشایش و لطفِ خودت، مرا به راهی که خودت صَلاح می‌دانی هدایت کن.

از ظلمتِ خود، رهایی ام ده با نورِ خود آشنایی ام ده

مرا از جهل و ناآگاهی‌هایم رهایی بخش و با پرتوِ معرفت خودت آشنایم کن.

معنی ستایش درس اول کتاب فارسی هشتم

الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم، دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم، دست گیر که دستاویز نداریم، توفیق ده، تا در دین استوار شویم، نگاه دار تا پریشان نشویم.

 پروردگارا به ما شجاعتی ببخش که بتوانیم در انجامِ دستورات تو فداکاری کنیم. به ما توفیق بده تا برای آخرت خود توشه جمع کنیم. به ما خردمندی عطا کن تا گمراه نشویم و در چاه جهل و گمراهی گرفتار نشویم، به ما کمک کن زیرا هیچ یاوری جز تو نداریم، ما را یاری ده تا در راهِ دین ثابت قدم شویم. از ما محافظت کن تا حیران و سرگردان نشویم.

معنی کلمات درس ستایش فارسی هفتم

 • سر آغاز: شروع، ابتدای هر چیزی
 • نامه: کتاب (در این شعر)
 • مونس: یار، همدم
 • روان: جان، روح
 • کارگشا: برطرف کننده‌ی مشکلات
 • هست‌کُن: خالق، آفریننده
 • اساس: پایه، بنیان
 • کوتَه: مخففِ کوتاه
 • درازدستی: ستمگری، زورگویی
 • نانوشته: نوشته‌نشده
 • عنایت: بخشایش، لطف، توجّه، احسان
 • ظُلمت: جهل، تاریکی
 • دانایی: آگاهی، خردمندی
 • بینایی: بصیرت، توانایی درکِ حقیقت (در این شعر)
 • دستاویز: آنچه از آن کمک می‌گیرند
 • توفیق: سازگاری، موافقت
 • استوار: پابرجا، محکم، ثابت قدم
 • پریشان: آشفته، حیران، سرگردان

در بخش بعدی تعداد جملات و تمام آرایه های ادبی درس ستایش فارسی هفتم  را مشاهده خواهید کرد.

💚 جالب فا 💚

شعر ستایش هفتم چند جمله دارد

شعر ستایش فارسی هفتم در مجموع هفده جمله دارد که در بخش بعدی جزئیات کامل آنها را مشاهده خواهید کرد.

آرایه های ادبی ستایش فارسی هفتم

در این بخش تعداد جمله ها و آرایه های ادبی شعر ستایش یاد تو فارسی هفتم به تفکیک هر بیت تقدیم شما می‌شود.

ای نام تو بهترین سرآغاز         بی نام تو، نامه کی کنم باز؟

این بیت دارای سه جمله است.

جمله ها:
 1. ای (پروردگار)
 2. نام تو بهترین سرآغاز (است)
 3. کی بی نام تو نامه باز کنم

بعد از ای که حرف نداست، منادای محذوف (پروردگار) وجود دارد.

آرایه های ادبی:
 • آرایه‌ی تکرار: نام، تو
 • آرایه‌ی مراعات نظیر: سرآغاز، نامه
 • آرایه‌ی واج آرایی: صامت م، ن
 • آرایه‌ی جناس: نام، نامه
 • آرایه‌ی تلمیح: اشاره به حدیث پیامبر (هر کاری با نام خداوند آغاز نشود ابتر است)

ای یاد تو مونسِ روانم          جز نام تو، نیست بر زبانم

این بیت نیز دارای سه جمله است.

جمله ها:
 1. ای (پروردگار)
 2. یاد تو مونس روانم (است)
 3. جز نام تو بر زبانم نیست

بعد از ای، منادای محذوف وجود دارد.

آرایه های ادبی:
 • آرایه‌ی تکرار: تو
 • آرایه‌ی تشبیه: یادِ خداوند به مونس و همدم تشبیه شده است.
 • آرایه‌ی واج آرایی: صامت ن
 • آرایه‌ی تشخیص: برای روان مونس و همدم در نظر گرفته شده است.

ای کارگشای هرچه هستند        نام تو، کلید هرچه بستند

این بیت نیز دارای سه جمله است.

جمله ها:
 1. ای کارگشای هر چه هستند

 2. نام تو کلید هرچه (هست)

 3. (که) بستند

ای (حرف ندا) و کارگشا (منادا).

آرایه های ادبی:
 • آرایه‌ی تکرار: هرچه
 • آرایه‌ی تشبیه: نام خدا به کلید تشبیه شده است.
 • آرایه‌ی جناس: هستند، بستند

ای هست کُنِ اساسِ هستی         کوته ز دَرَت، درازدستی

این بیت دارای دو جمله است.

جمله ها:
 1. ای هست‌کن اساس هستی

 2. درازدستی ز درت کوته (است)

ای (حرف ندا) و هست‌کن (منادا).

آرایه های ادبی:
 • آرایه‌ی اشتقاق: هست‌کن، هستی
 • آرایه‌ی جناس: هستی و دستی
 • آرایه‌ی واج آرایی: صامت س، ت

هم قصّه‌ی نانموده، دانی             هم نامه‌ی نانوشته، خوانی

این بیت دارای دو جمله است.

جمله ها:
 1. هم قصه‌ی نانموده دانی

 2. هم نامه‌ی نانوشته خوانی

آرایه های ادبی:
 • آرایه‌ی تکرار: هم
 • آرایه‌ی واج آرایی: مصوت « ـــِــ »
 • آرایخ تلمیح: اشاره به آیه قرآن (خداوند هرآنچه آشکار می‌کنید و هر آنچه پنهان می‌کنید را می‌داند)

هم تو، به عنایت الهی         آنجا، قَدَمَم رسان که خواهی

این بیت دارای دو جمله است.

جمله ها:
 1. هم تو به عنایت الهی قدمم آنجا رسان

 2. که خواهی

آرایه های ادبی:
 • آرایه‌ی کنایه: رساندن قدم، کنایه از هدایت کردن
 • آرایه‌ی واج آرایی: مصوت « ـــِــ »
 • آرایه‌ی جناس: به و که

از ظلمتِ خود، رهایی ام ده         با نورِ خود آشنایی ام ده

این بیت دارای دو جمله است.

جمله ها:
 1. از ظلمت خود رهایی‌ام ده

 2. با نور خود آشنایی‌ام ده

آرایه های ادبی:
 • آرایه‌ی تکرار: خود
 • آرایه‌ی تضاد: ظلمت و نور

JalebFa.ir

آرایه های ادبی نثر درس ستایش فارسی هفتم

آرایه‌‌های تکرار: ده، که، جان، کار، نیفتیم

آرایه‌ی سجع: بازیم، سازیم

آرایه‌ی جناس: جان، جهان

آرایه‌ی جناس: جان، آن

آرایه‌ی جناس: راه، چاه

آرایه‌ی کنایه: جان باختن کنایه از کشته شدن

آرایه‌ی کنایه: راه افتادن کنایه از گمراه شدن

آرایه‌ی کنایه: در چاه افتادن کنایه از گرفتاری

آرایه‌ی کنایه: دست‌گرفتن کنایه از کمک‌کردن

آرایه‌ی کنایه: دستاویز کنایه از کمک

آرایه‌ی کنایه: نگاه‌داشتن کنایه از مراقبت

امیدوارم از معنی شعر و کلمات و آرایه های ادبی درس ستایش فارسی هفتم (صفحه ی 9 کتاب فارسی کلاس هفتم) لذت برده باشید و باز هم به جالب فا سر بزنید.

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *