ماجرای فیلم خانه سالمندان بروجرد

ماجرای فیلم خانه سالمندان بروجرد

فیلمی تلخ و دردناک از خانه سالمندان بروجرد در فضای مجازی منتشر شده که به گفته مدیر کل بهزیستی استان لرستان جدید نیست و متعلق به پارسال است.

به گفته وی این اتفاق پارسال در یک موسسه خصوصی طرف قرار داد افتاده که خاطیان تحویل دستگاه قضایی شده اند و بر همین اساس، سه نفر اخراج و یک نفر هم محکوم به 24 ضربه شلاق شده است.

پیشنهادی :  راهنمای درس شانزدهم فارسی هفتم
درباره این مطلب نظر دهید !