شعر طنز ملایری

شعر طنز ملایری

شعر طنز ملایری ، شعر از شاعر ملایری + شعر لری نهاوندی همگی در سایت جالب فا.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر طنز ملایری

به دلایل زیر ملایری ها پیشرفت نمی کنند:

– بری شیته؟

– ماخای شی کنی؟

– میشه شی برت؟

– نکنی ایکاره!

– بیکاری ها!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر ملایری

مِشنِوم بشِم ، می گَن شعر ملایری شیه ؟

اول و آ خر شعر ت، مثه آش کاچیَه …

مَه ایما دهاتیم ، حرفای تازهَ تر بَزَن

چَنی ، گفتی: هَنیم دارو درختِش باقیَه

جستحو کنید در سایت : پیام تسلیت عمو جانم ، متن و پروفایل عموی عزیزم خدا رحمتت کنه

شعر ملایر

پارکایِ دنیایِ نِیدی؟به خدا ، تا که نوُیی

یِی بَن اَ، بلگ گل یاس وشِوای سیفیَه

لهجَتِه ، عوض بَکُن ، حرف ملایری نزَن

جنس شعرت نه فقط خیال کنی که عالیَه ؟

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شاعران ملایری

چِلِروکِردن و حرفای خیالی ، بلدی

جفت و جورش مُکُنی با،یِی ردیف و قافیَه

شِو ُ روزا شدهَ کارت ، غزلِ ملایری

شاعر شعر ملایر ، تازه کارهَ ناشیه …

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ملایر

تَریف اَشِعر خودِت کِردی و گفتی که هَنی

بیم شعرت به خدا ، عین گُلای قالیَه

لهجَتِه ، عوض بَکُن، آ برو ملایر ِ نَوَر

ویری جَم کن ، عمو جُن شِعر ملایری شیَه

جستحو کنید در سایت : پیام تسلیت عمو برای پروفایل ، متن و پروفایل عمو جان روحت شاد

شعر طنز ملایری

“جشنواره فیلم ملایر “

پیشنهادی :  شعر در مورد پشت سر حرف زدن

ننه ناهار شی هشتی (خانوادگی)

خیسیرت دار میا(ترسناک)

ختلم نی (کمدی)

قرار سر۴ راه خیام(عشقی)

دارو دست جعفر ابادیا(پلیسی)

پیشرفت ملایر (تخیلی)

راز ملیچ (مستند)

بید یا نوید (فلسفی)

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر ملایری

یکی بید یکی نبید

۳تا درخت بید

۲تاش بید بید یکیش بید نبید

اونی که بید نبید وسط اونا که بید بید بید…

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر ملایر

اُو که اَ صُبِ عَلَ طولو بیدارَه نَنَمَه

لِؤِ باخچَه لالَه عباسی مئکارَه نَنَمَه

اُو که با دَسایْ کوچوک و تِرچیدَش

اَ مئنِ پیلتَه سَوَت، شاته مئاره نَنَمَه

جستحو کنید در سایت : پیام تسلیت عمو خودم ، پروفایل عکس نوشته مرگ عمو

شاعران ملایری

اُو که عمری بِرَمُون سختی و تنگی و کَشیدَه

هَنِیَم پا دِ گِلِ قؤل و قِرارَه نَنَمَه

اُو که سَرْ تا سَرِ سَرمای زِمِسُون سرِ جوْ

مئچِلِنگید دِه مئن چِلِه و چارَه نَنَمَه

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد ملایر

اُو که جیبامه پُرِ سِرِنجِه و فَرخی مئکِرد

مئدُرُنجید مِثِ یِه باغِ ستارَه نَنَمَه

اُو که گیسای قَشَنگِش شده اسپی بِرَمُون

نَفَسِش اِفْتادَه امروز به شمارَه نَنَمَه

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر طنز ملایری

اُو که آش کاچی و ترخینه و پلتَه پلؤش

مئن مدبق هَنِیَم ده سَرِ دارَه نَنَمَه

اُو که عمری بِرَمُون ایلا و اُولا دِویدَه

مِه سوْآر و تو سوْآر و اُو پیارَه نَنَمَه

اُو که اَ صُبِ عَلَ طولو بیدارَه نَنَمَه

لِؤِ باخچَه لالَه عباسی مئکارَه نَنَمَه

جستحو کنید در سایت : پیام تسلیت برادر دوست صمیمی ، پیام تسلیت برادر خودمونی

شعر ملایری

دلِ مِه دیوُنِه ی نازِ چِشاشی هَنی تو

بچّه ی بازیگوشِ سَر به هَواشی هَنی تو

پیشنهادی :  شعر در مورد اتحاد

سَرِ حرفِ وا کُن و حرفِتِه یِدَفَه بَزَن

مِنِّ مِن بَسَه چِنَه سر مِکِلاشی هَنی تو؟

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر ملایر

بِو بِنِم گیر و گرفتار غورور خودِتی

یا اسیرِ غَمِ یِه حِول ِ وِلاشی هَنی تو

یا ماخای اَ دیوارِ رو دَر واسی بالا بَری

که چینی خاطر خای نِسم شِواشی هَنی تو

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شاعران ملایری

زیرِ بارُون می نیشی کوچَه شُونِ سیل مُکُنی

بدجوری خیس شدی و غرقِ گُناشی هَنی تو

مینِ دنیا اُنی که با ای هَمَه پاین و بالاش

میرَه تا آخِرِ عاشقی یَواشی هَنی تو

جستحو کنید در سایت : پیام تسلیت برادر شهید ، نمونه پیام تسلیت خواهر به برادر

شعر در مورد ملایر

اموزش زبان ملایری

تل خمه: چاق

قج قول: موهای درهم

ورمج بالا: میاد بالا

ای ولا: از این به بعد

مرجنگ : پلک

مرک: ارنج

یه دیقه بل: یک دقیقه وایسا

بل اپیش: به دنبال ان شخص بدو

ملیچ: گنجشک

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

متن در مورد شب

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده