سوالات درس ۲ مطالعات ششم با جواب

سوالات درس ۲ مطالعات ششم با جواب

سوالات درس ۲ مطالعات ششم با جواب (درس دوم آداب دوستی) شامل پاسخ و جواب فعالیت های صفحه ی ۱۲ و ۱۴ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این نوشتار از جالب فا تقدیم شما می‌شود.

جواب فعالیت صفحه ۱۲ مطالعات ششم

✅ فعالیت 1

به طور گروهی رفتارهایی را که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و بر هم خوردن دوستی‌ها می شود، فهرست کنید و در کلاس بخوانید.

  1. خودخواهی
  2. دروغ گفتن
  3. خیانت در امانت
  4. بد اخلاقی
  5. بی‌ادبی
  6. خبرچینی
  7. غیبت کردن
  8. فخرفروشی
  9.  عیب‌جویی
  10. و…

JalebFa.ir

جواب صفحه ی ۱۴ مطالعات ششم

✅ فعالیت 2

کاربرگه ی شماره‌ ی (1) و (2) را انجام دهید.

همچنین برای مشاهده‌ی جواب کاربرگه‌ی شماره‌ی 2 بر جواب فعالیت صفحه 14 مطالعات ششم

✅ فعالیت 3

معنی این شعر چیست؟ مربوط به کدام یک از توصیه‌های مربوط به دوستی در صفحه ی قبل است؟

دوست آن باشد که گیرد دست دوست     ✨      در پریشان حالی و درماندگی

دوست واقعی آن کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاری به کمک و یاری دوستش می‌شتابد.

این شعر مربوط به توصیه‌ای است که می‌گوید باید در مسائل و مشکلات با هم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشیم و به هم کمک کنیم.

جواب سوالات فعالیت های درس دوم 2 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی را خواندید که امیدوارم برایتان مفید بوده باشد و به صفحات دیگر جالب فا نیز سر بزنید.

پیشنهادی :  جواب فعالیت های درس 13 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درباره این مطلب نظر دهید !