جدید ترین عناوین خبری امروز
جالب فا

توجه: رمز عبور شما به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 • admin
 • آذر 22, 1400
 • 5:12 ب.ظ

ریاضی ششم فصل سوم (اعداد اعشاری) با جواب

ریاضی ششم فصل سوم (اعداد اعشاری) با جواب

جواب سوالات ریاضی ششم ابتدایی فصل سوم (از صفحه ی ۴۴ تا ۶۲ کتاب ریاضی ششم دبستان) شامل فعالیت، تمرین و کار در کلاس درس های یادآوری ضرب و تقسیم، تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی، تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری و مرور فصل ۳ اعداد اعشاری ریاضی پایه ششم در این صفحه از جالب فا تقدیم شما عزیزان کلاس ششمی می‌شود.

سوالات ریاضی ششم فصل سوم با جواب

یادآوری فصل سوم ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۴۴ ریاضی ششم

1- احسان حدّادی در مسابقات المپیک، دیسک را 68/19 متر پرتاب و مدال ارزشمند نقره دریافت کرد. نفر اوّل دیسک را 68/27 متر پرتاب کرده بود. این رکوردها را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و به حروف بنویسید.

صدم دهم یکان دهگان
7 2 8 6
9 1 8 6
68/19 : شصت و هشت ممیز نوزده صدم  68/27 : شصت و هشت ممیز بیست و هفت صدم

2- با توجّه به واحد داده شده مقدار رنگ شده را با یک کسر و یک عدد اعشاری نشان دهید.

به ترتیب از چپ به راست:

0/19 =  19/100 0/23 =  23/100 0/01 =  1/100  0/10 =  10/100

 

توجه داشته باشید که در جدول فوق، مثلاً 1/100 نشان دهنده‌ی کسرِ 1 تقسیم بر 100 می‌باشد اما شما در کتاب خودتان آن را به صورت خط کسری معمولی بنویسید. اینگونه نمایش به علتِ محدودیت‌های نوشتاری در محیطِ وب می‌باشد. تا پایان این مطلب به همین شکل است (به جز تصاویر). ضمن اینکه اعداد اعشاری را به همان صورتی که در کتاب هست نوشته می‌شود، مثلاً: 0/01

3- با توجّه به واحد نشان داده شده برای شکل، یک کسر و یک عدد اعشاری و گسترده ی هر کدام را بنویسید.

273/100  : کسری
2/73 = 0/03 + 0/7 + 2  : اعشاری

4- با توجّه به واحد داده شده مانند نمونه تساوی کسرها و عددهای اعشاری را بنویسید.

1245/1000 = 5/10004/100 + 2/10 + 1  : کسری
1/245  : اعشاری

✅ با توجّه به این تساوی ها در مورد نقش رقم صفر در سمت راست عددهای اعشاری توضیح دهید.

هرچه صفر در سمت راست عددهای اعشاری قرار داشته باشد، هیچ تأثیری در مقدار آن عدد نخواهد داشت. البته به شرط اینکه در سمت راستِ صفر دوباره عدد دیگری قرار نگیرد.

جالب فا

جواب کار در کلاس صفحه ۴۵ ریاضی ششم

1- مانند نمونه کسرها را ساده کنید و یک تساوی بنویسید.

0/5 = 0/50 ➡ 5/10  = 5/100 0/3 = 0/30 ➡ 3/10  = 30/100
0/9 = 0/900 ➡ 9/10  = 900/100 2/07 = 2/070 ➡ 7/100  2 = 70/1000 2
0/21 = 0/210 ➡ 21/100  = 210/1000 0/8 = 0/80 ➡ 8/10  = 80/100

2- عددهای اعشاری را به صورت کسر یا عدد مخلوط بنویسید و تا حد امکان ساده کنید.

1/4 = 25/100 = 0/25 1/5 = 2/10 = 0/2
1/2 = 5/10 = 0/5 3/4 = 75/100 = 0/75
2/5 12 = 4/10 12 = 12/4 1/2 13 = 50/100 13 = 13/50

3- کسرهای زیر را به عددهای اعشاری تبدیل کنید. در صورت لزوم ابتدا یک کسر بنویسید که مخرج آن 10 یا 100 یا 1000 باشد.

2/37 =37/100 2 = 237/100 0/045  = 45/1000 2/3 =3/10 2 = 23/10
1/68 = 68/100 1 =34/50 1 = 84/50 4/28 = 28/100 4 =7/25 4 = 107/25 1/6 = 6/10 1 =3/5 1 = 8/5

❤ JalebFa.ir ❤

جواب فعالیت صفحه ۴۵ ریاضی ششم ابتدایی

برای ساختن عددهای اعشاری 10 کارت با رقم های 0 تا 9 درست کنید. هر جا لازم شد از علامت ممیّز استفاده کنید. به عنوان نمونه علی با 4 کارت یک عدد اعشاری درست کرد. (0/197)

الف) شما هم عدد 10 را در سمت چپ ممیز درست کنید. سپس با 3 کارت دیگر نزدیکترین عدد ممکن به 10 را درست کنید و در سمت راست ممیز بنویسید.

10/234

حالا نزدیکترین عدد ممکن به 11 را درست کنید و بنویسید.

10/987

ب) جدول ارزش مکانی را کامل کنید.

جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری ریاضی کلاس ششم فصل 3 صفحه 45

با 5 کارت و قرار دادن آنها در ستون های جدول، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد ممکن را درست کنید و به حروف و رقم بنویسید.

بزرگترین: 98760 به حروف: نود و هشت هزار و هقتصد و شصت
کوچکترین: 0/1234 به حروف: هزار و دویست و سی و چهار دَه‌هزارُم

پ) کارت های صفر تا 9 را طوری در جای خالی قرار دهید که بزرگ ترین و کوچک ترین حاصل درست شود.

اگر کارت‌ها را بدون تکرار استفاده کنیم، جواب بدین صورت خواهد شد:

کوچکترین و بزرگترین عدد با کارت های 0 تا 9

اگر  در دو بخش کارت‌های تکراری بتوانیم استفاده کنیم، بزرگترین جواب همان است ولی کوچکترین جواب بدین صورت خواهد شد:

 کوچکترین: 0/04 = 0/98 – 1/02

جالب فا

جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ ریاضی ششم

جواب کاردرکلاس ریاضی ششم صفحه 46

جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم ابتدایی

❤ JalebFa.ir ❤ جالب فا ❤

ریاضی ششم فصل سوم یادآوری ضرب و تقسیم

جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششم

صفحه ی ۴۸ ریاضی ششم با جواب آن را در این بخش مشاهده می‌کنید:

1- دانش آموزان جمع، تفریق و ضربهای زیر را به صورتهای مختلف انجام داده اند. روش هر کدام را کامل کنید و توضیح دهید. شما جمع، تفریق و ضرب عددها را با کدام روش انجام میدهید؟ در کلاس با دانش آموزان دیگر در این مورد گفت و گو کنید.

جواب فعالیت صفحه 48 ریاضی ششم

جواب صفحه 48 ریاضی ششم

2- ضرب‌های زیر را انجام دهید.

جواب های سوال دوم صفحه ی 48 ریاضی ششم ابتدایی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

0/0231 4230 31
0/2232 0/1421 0/457

چه رابطه‌ای بین عامل‌های ضرب و حاصل ضرب آنها می‌بینید؟

وقتی یک عدد اعشاری را در 10 ضرب می‌کنیم، ممیز یک رقم به سمت راست می‌رود و وقتی در 100 ضرب کنیم دو رقم به سمت راست می‌رود و به همین شکل. همچنین وقتی عدد اعشاری را در 0/1 ضرب می‌کنیم، ممیز یک رقم به سمت چپ می‌رود و به همین شکل.

💙💙💙

جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششم

1- حاصل عبارت ها را به دست آورید.

2/08 = 0/4 × 5/2 = 0/4 × (2/3 – 7/5) 410 = 100 × 4/1 = 100 × (1/7 + 2/4)
4/4 = 0/8 × 5/5 = (0/9 – 1/7) × (1/3 + 4/2) 141 = 30 × 74/1 = 30 × (1/5 – 6/2)

2- حاصل عبارت‌های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.

در جدول زیر جواب‌ها را مشاهده می‌کنید:

0/006 0/056 0/08
2/17 0/88 88
100 5 0/2

3- به کمک شکل‌ها حاصل ضرب‌ها را پیدا کنید.

جواب کاردرکلاس ریاضی ششم صفحه ۴۹

❤ جالب فا ❤

جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی ششم

1- تقسیم های زیر را با توجّه به شکل بنویسید.

0/03 = 3 ÷ 0/09 0/3 = 2 ÷ 0/6 0/2 = 2 ÷ 0/4

2- حاصل تقسیم ها را مانند نمونه با تبدیل به کسر به دست آورید.

0/6 = 6/101/4 × 24/10 =  4 ÷ 24/10 = 4 ÷ 2/4
2/1 = 21/101/3 × 63/10 =  3 ÷ 63/10 = 3 ÷ 6/3
0/07 = 7/1001/8 × 56/100 =  8 ÷ 56/100 = 8 ÷ 0/56
0/214 = 214/10001/2 × 428/1000 =  2 ÷ 428/1000 = 2 ÷ 0/428
0/061 = 61/10001/7 × 427/1000 =  7 ÷ 427/1000 = 7 ÷ 0/427

3- محمد میخواست یک قطعه چوب به طول 4/2 متر را به 7 قسمت مساوی تقسیم کند. برای اینکه طول هر قطعه را حساب کند، تقسیم 7 ÷ 4/2 را به صورت ذهنی انجام داد. او ابتدا 42 تا 0/1 را بر 7 تقسیم کرد، شد 6 تا 0/1 که برابر است با 0/6. با توجه به عبارت زیر، درستی روش او را توضیح دهید.

جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی ششم ابتدایی

کار در کلاس ریاضی ششم صفحه 50

1- تقسیم های زیر را انجام دهید و باقیمانده را مشخص کنید.

جواب کار در کلاس ریاضی ششم صفحه 50

جالب فا

جواب فعالیت صفحه ۵۰ ریاضی ششم دبستان

1- با کمک ماشین حساب حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

در جدول زیر جوابِ تقسیم‌ها را مشاهده می‌کنید:

0/04796 0/37 2/46
0/0273 0/029 2/35

2- با توجه به عددها و حاصل تقسیم چه رابطه‌ای بین آنها و جابه جایی ممیّز مشاهده می‌کنید؟

به تعداد هر صفر، ممیز یک رقم به سمت چپ جابجا می‌شود.

3- به کمک الگو و رابطه‌ای که پیدا کردید حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

4- به کمک ماشین حساب، درستیِ تقسیم‌های بالا را بررسی کنید. اگر پاسخ‌های شما نادرست است، در مورد رابطه‌ای که در سؤال 2 نوشته‌اید تجدید نظر کنید.

با انجام تقسیم‌ها در ماشین‌حساب متوجه شدیم که جواب‌هایمان درست بوده است و این رابطه صحیح است.

جواب کاردرکلاس صفحه 50 ریاضی ششم

حاصل ضرب و تقسیم‌های زیر را بنویسید.

در جدول زیر جوابِ تقسیم‌ها را مشاهده می‌کنید:

0/274 12/5 0/0473
247 0/0203 47/3
0/0023 1/8 0/1793

❤ جالب فا ❤

حل تمرین صفحه 51 ریاضی ششم

1- جمع و تفریق‌های زیر را روی محور نمایش دهید.

جواب تمرین صفحه 51 ریاضی ششم

تقسیم اعداد اعشاری بر عدد طبیعی پایه ششم با جواب

جواب فعالیت صفحه 52 ریاضی ششم

کمیته ی امداد امام خمینی بسته های لوازم التحریر را برای مناطق محروم ارسال می کند. مسئول انبار می خواهد 745 بسته ی موجود را برای ارسال به 3 منطقه به طور مساوی در سه کارتن قرار دهد. در هر کارتن چند بسته قرار می گیرد؟ چند تا باقی می ماند؟

در هر کارتن 248 بسته قرار می‌گیرد و 1 بسته باقی می‌ماند.

 • اگر 7 دسته ی صدتایی را بین سه کارتن تقسیم کنیم، چند دسته ی صدتایی به هر کارتن می رسد؟ 2 دسته. چند تا صدتایی باقی می‌ماند؟ 1
 • دسته ی صدتایی باقیمانده برابر چند تا 10 تایی است؟ 10
 • روی هم چند دسته ی ده تایی برای تقسیم کردن داریم؟ 14  به هر کارتن چند تا می رسد؟ چندتا ده تایی می ماند؟ 2
 • دسته‌ی ده تایی باقیمانده برابر چند تا یکی است؟ 20  روی هم چند تا یکی برای تقسیم کردن داریم؟ 25
 • اگر این یکی ها را تقسیم کنیم، به هر کارتن چند تا می رسد؟ 8 چند تا باقی می ماند؟ 1

مراحل تقسیم بالا به صورت روبه رو خلاصه شده است. ارزش هر رقم را مشخّص کنید.

248:

 • 8: یکی (یکان)
 • 4: ده تایی (دهگان)
 • 2: صدتایی (صدگان)

جواب کاردرکلاس صفحه 53 ریاضی ششم

1- با پر کردن جاهای خالی، تقسیم های زیر را انجام دهید.

جواب کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی ششم

❤ JalebFa.ir ❤

جواب فعالیت صفحه 53 و 54 ریاضی ششم ابتدایی

1- الف) یک حوض به شکل دایره و به شعاع یک متر است، محیط آن را پیدا کنید.

 متر 6/28 = 3/14 × 2

ب) می‌خواهیم محیط این حوض را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم. طول یک قسمت خمیده چقدر می‌شود؟ برای یافتن پاسخ، تقسیم را به کمک شکل های صفحه ی بعد کامل کنید و به سؤال ها پاسخ دهید.

متر 2/09 = 3 ÷ 6/28

 • 6 تا یکی داریم. به هر قسمت چند تا یکی می رسد؟ 2 تا
 • حالا چه عددی را باید به 3 تقسیم کنیم؟ 0/28

2- با توجه به تقسیم زیر، به سؤال‌ها پاسخ دهید.

 • 4 تا بسته‌ی 10 تایی را نمی‌توان به 5 قسمت تقسیم کرد. اگر آنها را باز کنیم، چند تا یکی خواهیم داشت؟ 40 تا
 • 3/7 چندتا 0/1 است؟ 37 تا. اگر آن را به 5 قسمت تقسیم کنیم، به هر قسمت چند تا 0/1 می‌رسد؟ 7 تا

جواب کاردرکلاس ریاضی ششم صفحه ۵۵

1- تقسیم ها را انجام دهید

2- برای اینکه کسرهای 7/9، 1/3 و 7/3 را به عدد اعشاری تبدیل کنیم، صورت را بر مخرج تقسیم می کنیم. می خواهیم تقسیم های زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهیم. به همین دلیل ابتدا تعداد رقم های اعشاری عدد را با قرار دادن صفر در سمت راست عدد، به دو رقم می‌رسانیم، سپس تقسیم را به طور معمول انجام می‌دهیم.

 

جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم

1 تقسیم های زیر را انجام دهید.

جواب تمرین صفحه 55 ریاضی ششم

❤ JalebFa.ir ❤ جالب فا ❤

جواب فصل 3 ریاضی ششم تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی ششم

1- ابتدا تقسیم بندی محور را کامل کنید، سپس پاسخ تقسیم های داده شده را پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی ششم

5- با توجّه به تقسیم انجام شده، خارج قسمت و باقیمانده ی تقسیم دیگر را بدون تقسیم کردن پیدا کنید.

✅ چرا مقسوم و مقسوم علیه در 100 ضرب شده است؟

برای آسان شدن انجام تقسیم (چون مقسوم علیه دو رقم اعشار دارد برای از بین بردن رقم های اعشاری در 100 ضرب شده است)

✅ توضیح دهید چگونه پاسخ های تقسیم اوّل را از روی پاسخ های تقسیم دوم به دست می آوریم.

خارج قسمتِ تقسیم های اول و دوم هیچ تغییری نمی‌کند، پس خارج قسمت تقسیم اول برابر است با خارج قسمت تقسیم دوم. اما برای به دست آوردن باقیمانده‌ی تقسیم اول، بایستی باقیمانده‌ی تقسیم دوم را بر همان عددی که در آن ضرب شده است تقسیم کنیم.

کار در کلاس صفحه 57 ریاضی ششم فصل ۳

1- تقسیم های زیر را تا یک رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهید.

 

❤ جالب فا ❤

فعالیت صفحه 58 فصل 3 ریاضی ششم با جواب

1- نوشتن کسرهای مساوی 2/3 را ادامه دهید.

16/24 = 14/21 = 12/18 = 10/15 = 8/12 = 6/9 = 4/6 = 2/3

✅ توضیح دهید که کسرهای مساوی مثال زیر چگونه به دست آمده اند.

صورت و مخرج کسر به ترتیب در 10، 100، 1000 ضرب شده است.

2- در فعالیت‌های پیش دیدید که اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب کنیم، خارج قسمت تغییری نمی‌کند. چه ارتباطی بین این مطلب و نوشتن کسرهای مساوی می‌بینید؟ توضیح دهید.

یکی از راه‌های نمایش تقسیمِ دو عدد، استفاده از کسر است که در آن صورت تقسیم بر مخرج می‌شود، به عبارت دیگر صورت همان مقسوم و مخرج همان مقسوم علیه است و جواب کسر هم همان خارج قسمت است. پس اگر مقسوم و مقسوم علیهِ یک تقسیم را در یک عدد ثابت ضرب کنیم، مثل این است که صورت و مخرج کسر را در در آن عدد ثابت ضرب کنیم.پس جواب یا خارج قسمت این دو کسر با هم برابر هستند.

3- با توجه به تساوی های بالا، پاسخ تقسیم ها را مانند نمونه پیدا کنید.

0/4 = 84/210 = 0/84/2/1 = 2/1 ÷ 0/84 8
20 = 80/4 = 0/04 ÷ 0/8 70 = 630/9 = 6/3/0/09 = 0/09÷ 6/3

4- همچنین می‌توانید عددهای اعشاری را به کسر تبدیل کنید و پاسخ را از راه تقسیم کسرها، به دست آورید.

0/4 = 10/21 × 84/100 = 21/10 ÷ 84/100 = 2/1 ÷ 0/84  =  0/84/2/1

پاسخ کار در کلاس صفحه ۵۸ ریاضی ششم

1- پاسخ تقسیم‌ها را از دو روش پیدا کنید.

جواب‌ها به ترتیب از چپ به راست ردیف اول و سپس ردیف دوم:

30 = 210/7
30 = 100/7 × 21/10 = 7/100 ÷ 21/10 
0/2 = 2/1034/170 
0/2 = 10/17 × 34/100 = 17/10 ÷ 34/100 

2- کدام یک از تقسیم ها درست انجام شده است؟ پاسخ های نادرست کدام‌اند؟ چرا؟

از سمت راست، گزینه‌ی اول و دوم صحیح هستند. اما گزینه‌ی سوم نادرست است، چون 0/04 تقسیم بر 2 می‌شود: 0/02

❤ جالب فا ❤

تمرین صفحه 59 ریاضی ششم با جواب

1- گنجایش حوضی 356 لیتر است. اگر در هر دقیقه 8/9 لیتر آب وارد حوض شود، پس از چند دقیقه حوض پر می شود؟

دقیقه 40 = 89 ÷ 3560 = 8/9 ÷ 356

2- اشتباه تقسیم‌های زیر را مشخص کنید. صورت درست آنها را بنویسید.

جواب سوال دوم تمرین صفحه 59 ریاضی ششم

3- در یک منطقه‌ی روستایی 15575 رأس گوسفند وجود دارد. برای واکسن زدن به هر رأس گوسفند 0/13 سی سی مایع واکسن لازم است. چند سی سی از این مایع برای گوسفندان این منطقه نیاز است؟ (برای یافتن راه حل می‌توانید عددهای مسئله را ساده تر کنید.)

سی سی 2024/75 = 0/13 × 15575

اگر مایع در شیشه هایی با گنجایش 650 سی سی باشد، تعیین کنید چند شیشه برای واکسن زدن به گوسفندان آن منطقه لازم است.

3/115 = 650 ÷ 2024/75

پس بیشتر از سه شبشه لازم است یعنی برای این مقدار واکسن، چهار شیشه لازم است.

4- در یک کارخانه‌ی سازنده‌ی قطعه‌های اتومبیل، قطعه‌ای ساخته می‌شود که جرم آن 32/8 گرم است. اگر جرم کل تولید یک روز این کارخانه 13/94 کیلوگرم باشد، در این روز چند قطعه ساخته شده است؟

گرم 13940 = کیلوگرم 13/94

قطعه 425 = 32/8 ÷ 13940

پس در این روز 425 قطعه ساخته شده است.

5- پاسخ تقسیم‌های زیر را به طور ذهنی به دست آورید.

6- در ⬜ جواب‌های مختلفی می‌توان نوشت تا تساوی درست باشد. سه پاسخ متفاوت بنویسید.

2 < 0/6 ÷ 1/4

2 < 0/4 ÷ 1/4

2 < 0/3 ÷ 1/4

مرور فصل سوم ریاضی ششم با جواب

فرهنگ نوشتن صفحه 60 ریاضی ششم

1️⃣ تقسیم روبه‌رو را حل کنید و مراحل آن را توضیح دهید.

تقسیم را به صورت عادی انجام داده و هرجا از خط ممیز عبور کردیم، در خارج قسمت نیز ممیز می‌گذاریم.

جواب صفحه ۶۰ ریاضی ششم

2️⃣ توضیح دهید چگونه کسری را که مخرجش به 10 یا 100 یا 1000 تبدیل می‌شود به عدد اعشاری تبدیل می‌کنید.

پس از اینکه، مخرج کسر را با ضرب‌کردن به 10، 100 یا 1000 تبدیل کردیم، عدد صورتِ کسر را نوشته و از سمت راست، به تعداد صفرهای مخرج، رقم‌های اعشاری را با ممیز مشخص می‌کنیم.

 3️⃣ توضیح دهید چگونه کسری را که مخرجش به 10 یا 100 یا 1000 تبدیل نمی شود به عدد اعشاری تبدیل می کنید.

صورت کسر را بر مخرج همان کسر تقسیم می‌کنیم و تقسیم را تا  تعداد رقم‌های اعشاری مد نظر ادامه میدهیم تا کسر به صورت تقریبی به عدد اعشاری تبدیل شود. 

4️⃣ توضیح دهید چگونه دو عدد اعشاری را در هم ضرب می‌کنید.

روش اول: ابتدا دو عدد اعشاری را بدون در نظر گرفتن ممیز در هم ضرب میکنیم و سپس در حاصلضرب، به تعداد ارقامِ اعشاریِ دو عدد، از سمت راست ممیز میزنیم.

روش دوم: اعداد اعشاری را به کسر تبدیل میکنیم و سپس در هم ضرب می‌کنیم.

❤ جالب فا ❤

جواب تمرین صفحه ۶۰ ریاضی ششم

1- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

5/2 = 1/3 × 4 = 1/3 × (2/8 + 1/2) 0/128 = 0/02 × 6/4 = 0/02 × (4/1 + 2/3)

2- نزدیک ترین عدد اعشاری به 100 را بنویسید که رقم هزارم آن 4، رقم صدم نصف هزارم، رقم دهم آن 9 باشد و در این عدد هیچ رقمی تکرار نشده باشد.

103/924

3- فاصله ی دو تیر دروازه ی فوتبال 7/33 متر است، فاصله ی یک تیر دروازه تا نقطه ی وسط دروازه چقدر است؟

متر 3/665 = 2 ÷ 7/33

4- یک باغچه ی مستطیل شکل به طول 4/5 متر و عرض 1/8 متر است. اگر بخواهیم دور این باغچه توری فلزی به عرض 50 سانتی‌متر بکشیم چند متر توری به عرض 50 سانتی متر نیاز داریم؟

به 12/6 متر توری نیاز داریم:

متر 12/6 = 6/3 × 2 = (1/8 + 4/5) × 2 = محیط باغچه (طول توری)

 ✅ مساحت توری مورد نیاز چند مترمربع است؟

مساحت توری مورد نیاز 6/3 مترمربع می‌باشد:

متر 0/5 = سانتیمتر 50

متر مربع 6/3 = 0/5 × 12/6 = عرض طوری × طول طوری = مساحت طوری

5- یک بطری آب میوه ی خانواده 1/5 لیتر آب میوه دارد. آب میوه را در 6 لیوان به طور مساوی تقسیم کردیم. در هر لیوان چقدر آب میوه ریخته شده است؟

لیتر 0/25 = 6 ÷ 1/5

مقدار آب میوه ی هر لیوان چند سانتی‌مترمکعب است؟

مقدار آبمیوه ی هر لیوان 250 سانتی‌مترمکعب است:

سانتی متر مکعب 1000 = لیتر 1

سانتی متر مکعب 250 = 1000 × لیتر 0/25

6- تقسیم های زیر را انجام دهید.

مرور فصل صفحه ۶۱ ریاضی ششم

❤❤❤

جواب معما و سرگرمی فصل 3 ریاضی ششم صفحه 62

حاصل ضرب ها را به کمک ماشین حساب به دست آورید.

جواب معما و سرگرمی فصل ۳ ریاضی ششم صفحه ۶۲

✅ توضیح دهید حاصل ضرب های ردیف های آخر را چگونه به دست آوردید.

تعداد رقم‌های 1 را در عدد اعشاری اول می‌شماریم. جواب از رقم یک شروع می‌شود و رقم‌های بعد از آن یکی یکی زیاد شده تا به تعداد ارقامِ 1 در خود عدد اعشاری برسند (مثلاً برای آخرین ضرب میبنیم که 7 تا عدد 1 داریم پس از 1 تا 7 می‌نویسیم) سپس از آنجا رقم‌ها یکی یکی کم می‌شوند تا دوباره به 1 برسند. در انتها، بعد از اولین رقم از سمت چپ، ممیز قرار می‌دهیم.

❤ JalebFa.ir ❤

فرهنگ خواندن ریاضی ششم فصل سوم با جواب

با همین روش می‌توانید حاصل تقسیم‌های زیر را پیدا کنید.

برای حل تقسیم سمت چپ، صورت و مخرج را در 25 ضرب میکنیم، و برای حل سمت راستی صورت و مخرج را در 4 ضرب می‌کنیم:

0/328 = 32/8/100 = 8/2/25 = 25 ÷ 8/2 2/425 = 242/5/100 = 9/7/4 = 4 ÷ 9/7

جواب سوالات فصل سوم 3 ریاضی ششم (اعداد اعشاری) را در این صفحه از جالب فا مشاهده کردید که امیدوارم از آن راضی و خوشحال باشید و جالب فا را به خاطر بسپارید.

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *