خط فقر در سال 1400 به 11 میلیون تومان رسید

خط فقر در سال 1400 به 11 میلیون تومان رسید

نماینده مجلس: خط فقر در سال جاری به ۱۱ میلیون تومان رسیده

▫️ یوسف داوودی نماینده سراب در مجلس گفته با اعلام رسمی بانک مرکزی خط فقر در سال جاری ۱۱ میلیون تومان است که درصد قابل توجهی از مردم ایران بر همین اساس زیر خط فقر هستند

‏یعنی شما باید یازده میلیون تومن در ماه پول دربیاری تا فقیر باشی=))))))))))))))))

پیشنهادی :  جنیفر دختر بیل گتس و نایل ناصر ازدواج کردند
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...