جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۹ علوم سوم دبستان

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۹ علوم سوم دبستان

امروز براتون مطلبی با عنوان زیر براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره و حتما در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو به اشتراک بزارید :

گفت و گوکنید

در زندگی روزمرّه ذوب شدن چه موادّی را مشاهده کرده اید؟
اگر آب را در جایخی یخچال بگذاریم، آب از حالت مایع به حالت جامد تبدیل می شود. تبدیل
یک مادّه از حالت مایع به حالت جامد، انجماد نامیده می شود.
آزمایش ۲ در حیاط مدرسه کمی آب بریزید و دور آن خط
بکشید. هر ساعت به آن سر بزنید و دور آب های موجود خط بکشید.
آیا محلّ خطّ بسته ی شما تغییر می کند؟

آب حالت مایع دارد. هنگامی که به اندازه ی کافی گرما دریافت کند، بخار شده به حالت گاز
تبدیل می شود. تبدیل یک مادّه از حالت مایع به حالت گاز را تبخیر می نامند.
گفت و گوکنید
در زندگی روزمرّه چه نمونه هایی از تبخیر آب را سراغ دارید؟

جواب:

جواب گفت و گو کنید صفحه 19 علوم سوم دبستان

پیشنهادی :  گام به گام فصل 3 آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...