جواب کاربرگه 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

1️⃣ نمودار محصول مرکبات باغ آقای رضوانی را با توجه به اطلاعات این جدول تکمیل و رنگ آمیزی کنید. 

پاسخ

به منظورِ حل کاربرگه ی شماره 7 مطالعات ششم برای هر پرتقال باید 1 متر مربع از نمودار ستونی را رنگ آمیزی کنیم. همچنین برای پرتقال‌های نصف شده، نصفِ 1 مربع را رنگ آمیزی می‌کنیم.

درباره این مطلب نظر دهید !