جواب کاربرگه 23 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 23 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

جواب کاربرگ شماره 23 مطالعات ششم ابتدایی

سوال

🅰 نام بندرهایی را که روی نقشه نوشته نشده است، بنویسید.

پاسخ

سوال

🅱 در بندرها چه فعالیت هایی صورت میگیرد؟ سه مورد بنویسید.

پاسخ

  1. ماهیگیری (صیّادی)
  2. مسافربری (با کشتی)
  3. تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی و صادراتی
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...