جواب کاربرگه 21 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 21 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

جواب کاربرگ شماره 21 مطالعات ششم ابتدایی

سوال

  1. روی نقشه، نام خلیج فارس و دریای عمّان را بنویسید.
  2. نام تنگه‌ی هرمز را بنویسید.
  3. نام کشور های اطراف خلیج فارس را که با علامت ؟ مشخّص شده‌اند، بنویسید.
  4. دریاها را با مداد آبی رنگ کنید.

🏝 🏝 🏝

  1. نام دریای خزر را روی نقشه بنویسید.
  2. دریای خزر را با مداد آبی رنگ کنید.
  3. نام کشورهای اطراف دریای خزر را که با علامت ؟ مشخّص شده است، روی نقشه بنویسید.

پاسخ

درباره این مطلب نظر دهید !