جواب فعالیت صفحه ۱۴ علوم سوم

جواب فعالیت صفحه ۱۴ علوم سوم

امروز براتون مطلبی با عنوان زیر براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره و حتما در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو به اشتراک بزارید :

فعالیت

 • حباب بسازید
  یک تکّه صابون مصرف نشده را بردارید و آن را رنده کنید.
 • کمی از صابون رنده شده را در یک لیوان آب گرم بریزید، آن قدر آب و صابون این لیوان را هم
  بزنید تا صابون ناپدید شود.
  یک حلقه سیم نازک را به شکل دایره های کوچک و بزرگ درآورید.
 • با استفاده از مایع صابون و به کمک حلقه هایی که درست کرده اید، حباب بسازید.
 • می توانید به جای حلقه ی سیم نازک، از نی، لوله خودکار یا وسایلی مثل آن ها استفاده کنید.
  نام مواد و وسایلی را که برای ساختن حباب استفاده کردید، در جدول زیر بنویسید و جامد یا
  مایع بودن آن ها را مشخّص کنید.

جواب:

جواب فعالیت صفحه 14 علوم سوم

پیشنهادی :  گام به گام درس5 دین و زندگی دهم
درباره این مطلب نظر دهید !