جواب سوالات درس هفدهم هدیه ششم ابتدایی

جواب سوالات درس هفدهم هدیه ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

جواب برایم بگو صفحه 107 هدیه ششم ابتدایی

سوال

آیا شما با نظر هُدیٰ موافقید؟

پاسخ

بله تا حدودی موافقم. زیرا دانش‌آموز نمونه هر کاری را به اندازه و در زمان خودش انجام می‌دهد.

 

 

جواب ایستگاه فکر صفحه 112 هدیه ششم ابتدایی

سوال

✅ شعر زیر را بخوانید.

پاسخ

سعدیا دی رفت، فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن فرصت شمار امروز را

سوال

✅ این شعر با کدام یک از ویژگی های دانش آموز نمونه ارتباط دارد؟

پاسخ

فرصت‌شناسی، برنامه‌ریزی و شناخت به موقعِ موقعیت‌ها

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...