برگشت و معدوم محصولاتی صادراتی ایران در هند و روسیه

‏برگشت و یا معدوم کردنِ محصولاتِ صادراتیِ کشاورزیِ ایران (کیوی از هند و فلفل از روسیه و…) به دلیلِ سمومِ اضافه و غیرِ استاندارد، یک چیز را خیلی پُررنگ نشان می‌دهد: وزارتِ کشاورزی فَشَل است و خدا می‌داند که مردمِ ایران چه مسمومیت‌هایِ پنهانی را تحمل می‌کنند.

برگشت و معدوم محصولاتی صادراتی ایران در هند و روسیه

اگر شرایطِ زیستِ عمده‌یِ مردمِ هند را بدانید برایِ شما هم سوال می‌شود که یعنی کیویِ ایرانی چیست که حتی هندی‌ها هم حاضر به عرضه‌یِ آن بینِ مردمِ خودشان نیستند! این‌ها دقیقا همان محصولاتی هستند که با قیمتِ گزاف در شرایطِ سختِ اقتصادی به اُمیدِ افزایشِ سلامت می‌خریم و تناول می‌کنیم.

برگشت و معدوم محصولاتی صادراتی ایران در هند و روسیه

پ.ن: این‌ها تازه محصولاتی هستند که با هدفِ صادرات تهیه می‌شوند وای به حالِ معمولی‌ها🤦‍♂

پیشنهادی :  29 مهر روز ملی کوهنورد مبارک
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...