جدید ترین عناوین خبری امروز
جالب فا

توجه: رمز عبور شما به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

  • admin
  • آذر 11, 1400
  • 11:03 ق.ظ

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی آموزشگاه حسابداری

توضیحات

انجام هر فعاليت اقتصادي ، مستلزم ايجاد سازوكاري براي نگهداري و ثبت گردش‌هاي انواع مالي، اعم از وجوه نقد، اعتبارات، تسهيلات و … است. به اين منظور از فن حسابداري در وهله نخست به عنوان ابزاري براي سنجش عملكرد مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و در مرحله بعد به عنوان مستندي براي اتخاذ تصميمات مديريت عالي در مورد انجام سرمايه ‌گذاري‌ها يا فعاليت‌هاي جديد ياد مي‌شود.

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی آموزشگاه حسابداری

خلاصه طرح

موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه حسابداري دستي و رايانه‌اي

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 91/381 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 91/41 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

مـقـدمه :

انجام هر فعاليت اقتصادي ، مستلزم ايجاد سازوكاري براي نگهداري و ثبت گردش‌هاي انواع مالي، اعم از وجوه نقد، اعتبارات، تسهيلات و … است. به اين منظور از فن حسابداري در وهله نخست به عنوان ابزاري براي سنجش عملكرد مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و در مرحله بعد به عنوان مستندي براي اتخاذ تصميمات مديريت عالي در مورد انجام سرمايه ‌گذاري‌ها يا فعاليت‌هاي جديد ياد مي‌شود.

فرايند حسابداري شامل ثبت كليه رويدادهاي مالي، تكميل صورت‌هاي قانوني از جمله صورتحساب سود و زيان، ترازنامه، ثبت دفاتر قانوني و معين ، ارائه گزارش‌هاي مالي در دوره هاي زماني مشخص به مديريت سازمان و … مي‌باشد.

تشخيص و ثبت درست وقايع مالي صورت گرفته در سازمان نيازمند دانش و مهارت كافي در زمينه علوم حسابداري است. كسب اين مهارت علاوه بر داشتن اطلاعات نظري در مورد اصول حسابداري ،‌نيازمند كسب تجربه و آموزشهاي كاربردي در اين زمينه مي‌باشد. آموزشگاه هاي آزاد حسابداري در اين ميان مي‌توانند علاوه بر ارائه آموزش‌هاي نظري و كاربردي در مورد مسائل مختلف حسابداري از حسابداري موسسات بازرگاني و مالي تا سازمانهاي صنعتي، اقدام به آموزش حسابداري به وسيله نرم افزارهاي رايانه اي كه در حال حاضر مورد اقبال روزافزون حسابداران واقع شده است نمايند. همچنين اجراي اين طرح مي‌تواند زمينه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در رشته‌هاي حسابداري ،‌ مديريت مالي، مديريت بازرگاني و مهندسي كامپيوتر را فراهم آورد. ضمن اين كه با عنايت به ماهيت امر آموزش مي‌توان از نيروي كار بانوان متخصص نيز در اين زمينه به نحو شايسته استفاده كرد.

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

  1. مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداري به مساحت تقريبي 75 متر مربع مي‌باشد كه ارزش هر مترمربع آن چهار ميليون ريال وهزينه كل خريد محل 300 ميليون ريال برآورد مي‌شود.

2- تجهيزات فني :

رديف شــرح تعداد هزينه واحد هزينه (ميليون ريال)
1

2

3

رايانه روميزي

پرينتر سياه و سفيد ليزرجت

سيستم تامين برق اضطراري (UPS)

4

1

1

4

4

7

16

4

7

جمــــع 27

 

3- اثاثيه اداري :

رديف شــرح تعداد هزينه (ميليون ريال)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ميز و صندلي اداري و ارباب رجوع

كمد و فايل

ميز كامپيوتر

صندلي كامپيوتر( اشكان )

صندلي دانش‌آموزي ام‌دي‌اف 16

صندلي استاد ( اشكان )

وايت برد پايه دار

كتابخانه

خط تلفن

گوشي تلفن

دستكاه فاكس

ساير ( لوازم روي‌ميز و آبدارخانه)

1 سري

1 سري

4 دستگاه

8

8

2

2

1

2

2

1

5/1

5/1

2/1

4/0

64/0

1/0

6/0

4/0

5

5/0

5/1

1

جمـــع 34/14

4- هزينه استهلاك :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف

شرح ارزش دارايي ضريب استهلاك هزينه استهلاك
1

2

3

ساختمان

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

300

27

34/14

5%

20%

10%

15

4/5

4/1

جمـــع 8/21

5- هزينه نگهداري و تعميرات :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف

شرح ارزش دارايي ضريب نت هزينه نت
1

2

3

ساختمان

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

300

27

34/14

3%

10%

3%

9

7/2

43/0

جمـــع 13/12

6- هزينه هاي قبل از بهره برداري :

رديف شـــرح هزينه ( ميليون ريال )
1 هزينه تهيه طرح توجيهي 5/1
جمـــع 5/1

7- هزينه هاي پيش بيني نشده :

معادل 5% هزيــنه هاي ثابت طرح به منظور مقابله با افزايـش احتـمالي قيمـت ها ، كلا بالـغ بر7/3 ميليون ريال مي‌باشد.

ب- سرمايه در گردش :

1- ملزومات اداري و آموزشي :

شامل نرم افزارهاي آموزشي و اداري مورد استفاده در دستگاههاي رايانه ،انواع كاغذ هاي مورد استفاده در دستگاههاي جانبي نظير پرينتر و فاكس ، كاغذ هاي يادداشت ، انواع نوشـــت افزاردفتــري، تونر ، كارتريج و جوهر مصرفي دســتگاههاي فوق‌الذكر كلا بالغ بر 5/2 ميليون ريال در سال مي‌باشد.

2- سوخت و انرژي :

رديف شــرح هزينه (ميليون ريال)
1

2

3

بــرق

تلفـن

شارژ ساختمان

4

4

1

جمـــع 9

3- حقوق و دستمزد :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف شــرح تعداد حقوق ماهانه 23%سهم‌كارفرما حقوق‌سالانه ( 14 ماه)
1

2

3

4

5

مدير آموزشگاه

مدير آموزش

مربي (پاره وقت )

منشي

آبدارچي

1

1

3

1

1

2/1

9/0

9/0

7/0

6/0

31/3

48/2

93/1

65/1

71/17

08/15

8/37

73/11

05/10

جمـــع 37/92

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف شرح هزينه كل ( ميليون ريال )
1

2

3

4

5

6

ملزومات اداري

سوخت و انرژي

حقوق و دستمزد

استهلاك

نگهداري و تعميرات

هزينه هاي پيش بيني نشده

5/2

9

37/92

8/21

13/12

7/3

جــــمــع 5/141

سرمايه در گردش

شرح هزينه كل ( ميليون ريال )
تنخواه گردان ( سه ماهه ) 37/35
جمع 37/35

جدول كل هزينه هاي طرح

رديف

شرح مبلغ(ميليون ريال)
1

2

3

4

5

خريد محل كار

تجهيزات فني

لوازم اداري

هزينه هاي قبل از بهره برداري

پيش بيني نشده

300

27

34/14

5/1

7/3

جمع هزينه هاي ثابت 54/346
سرمايه در گردش ( طبق جدول فوق ) 37/35
جمع كل هزينه هاي طرح 91/381

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

رديف

شرح مبلغ(ميليون ريال)
1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 5ساله )

هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )

3/0

99/5

جمــع 29/6

درآمد طــرح :

(ارقام به ميليون ريال )

رديف شــرح تعداد ميانگين شهريه دوره جمـع
1 شهريه دوره هاي آموزشي* 1664 18/0 52/299
جــمــع 52/299

*- تعداد دانش آموزان با توجه به ظرفيت آموزشگاه و تعداد رايانه هاي موجود در آن در نظر گرفته شده است. همچنين طول هر دوره آموزشي 12 جلسه برابر با 24 ساعت در نظر گرفته شده كه نيمي از كلاسها به آموزش تئوري‌هاي حسابداري و دفتر نويسي و نيم ديگر به حسابداري با رايانه اختصاص مي‌يابد . ضمن اينكه ايام كاري آموزشگاه نيز 6 روز در هفته فرض شده است. بديهي است طول دوره و شهريه متعلقه بسته به نوع دوره و سطح هنرآموزان در هر دوره متغير خواهد بود.

پيش‌بيني مالي طرح
شرح ميليون ريال
درآمد طرح 52/299
هزينه هاي عملياتي:

ملزومات اداري

حقوق و دستمزد

تعميرات و نگهداري

استهلاك

پيش بيني نشده

 

5/2

37/92

13/12

8/21

7/3

جمع هزينه هاي عملياتي 5/132
سود ناويژه 02/167
كسر ميشود:

هزينه هاي اداري

99/5
سود عملياتي 03/161
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري 3/0
سود ويژه قبل از كسر ماليات
73/160

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 73/1سال ( تقريبا 21 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر:

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح هزينة متغير هزينة ثابت هزينة كــل
مبلغ درصد مبلغ درصد
مــلزومات اداري 5/2 100 5/2
حقوق و دستـمزد 33/32 35 04/60 65 37/92
سوخت و انـرژي 2/7 80 8/1 20 9
تعمير و نگهداري 7/9 80 43/2 20 13/12
اســـــتــــهلاك 8/21 100 8/21
هزيـنه هاي اداري 99/5 100 99/5
استهلاك قبل ازبهره برداري 3/0 100 3/0
پيش بينـــي نشده 15/3 85 55/0 15 7/3
جمـــع 87/60 92/86 79/147
نقطه سر به سر= 42/36%

محاسبه كارمزد وام :

( ارقام به ميليون ريال )

1) عقد مشاركت مدني:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

نرخ كارمزد

كارمزد عقد مشاركت مدني

340 ميليون ريال

سه ماه

19%

15/16 ميليون ريال

2) عقد فروش اقساطي:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد تسهيلات

كارمزد عقد فروش اقساطي

كل كارمزد تسهيلات

كارمزد سالانه

اصل تسهيلات سالانه

15/356 ميليون ريال

45 ماه

21%

88/126 ميليون ريال

03/143 ميليون ريال

14/38 ميليون ريال

67/90 ميليون ريال

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات

شرح سال اول سال دوم سال سـوم سال چهارم
بازپرداخت اصل تسهيلات 68 67/90 67/90 67/90
كارمزد تســهيلات 6/28 14/38 14/38 14/38
جمـــع 6/96 81/128 81/128 81/128

 

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *