19 نوامبر روز جهانی توالت🚽

مورچه‌ها هم توالت دارند !

▪️دانشمندان با دادن غذاهای آبی رنگ و قرمز رنگ به دو گروه مختلف مورچه و بررسی محل دفع مواد زائد مورچه، کشف کردند که مورچه‌ها تو لانه‌های خودشون گوشه‌هایی از لانه رو به عنوان سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند

19 نوامبر روز جهانی توالت🚽

▪️همچنین متوجه شدند که این سرویس‌های بهداشتی در همه مناطق لانه وجود ندارند، نقاط خاصی برای این کار وجود دارد

درباره این مطلب نظر دهید !