گام به گام درس 7 کتاب کار زبان هشتم

گام به گام درس 7 کتاب کار زبان هشتم

  • حل تمرین 1 و 2 درس 7 زبان هشتم

    حل تمرین 1 و 2 درس 7 زبان هشتم

ترجمه و حل تمرین درس 7 زبان انگلیسی هشتم

  • حل تمرین 3 و4 درس 7 زبان هشتم

    حل تمرین 3 و4 درس 7 زبان هشتم

 

ترجمه و حل تمرین درس 7 زبان انگلیسی هشتم

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

انشا در مورد مادر

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده