چهره بازسازی شده داریوش سوم امپراتور هخامنشی

چهره بازسازی شده داریوش سوم امپراتور هخامنشی با توجه به دیوارنگاره‌ها و سکه‌ها !

‏داریوش سوم، پادشاه ایرانی در 330 سال قبل از میلاد مسیح بر زمین فرمان‌روایی میکرد. این تصویر بر اساس نگاره نبرد ایسوس یا موزاییک اسکندر «در پمپئی ایتالیا» و سکه‌هایی که در دوران فرمانروایی او ضرب شده، بازسازی شده است

پیشنهادی :  تزئین خودرو عروس با فلفل دلمه در اصفهان
درباره این مطلب نظر دهید !