پرتاب دست بیرانوند در گینس ثبت شد

درباره این مطلب نظر دهید !