فاطمه نوروزی پیرترین فرد جهان واکسن کرونا زد

‏مسن‌ترین فرد جهان واکسن ‎کرونا تزریق کرد


در اجرای طرح ‎واکسیناسیون خانه به خانه، فاطمه نوروزی متولد ۱۲۷۸/۰۷/۰۱ و مسن‌ترین پیرترین فرد جهان با ۱۲۲ سال و ۶۸ روز، واکسن کرونا را تزریق کرد.

فاطمه نوروزی پیرترین فرد جهان واکسن کرونا زد

 

پیشنهادی :  شب دوم خنداننده شو ۳ خندوانه شبکه نسیم
درباره این مطلب نظر دهید !