عاقبت کادوی عروسی ندادن / شکایت برای استرداد هدیه عروسی | جالب فا

عاقبت کادوی عروسی ندادن / شکایت برای استرداد هدیه عروسی

🔴 عاقبت کادوی عروسی ندادن / شکایت برای استرداد هدیه عروسی

🔹تصویر دادخواست استرداد وجهی که بابت هدیه عروسی یکی از اقوام به مبلغ یک میلیون تومان پرداخت شده اما در عروسی فرزند شاکی هدیه جبران نشده 😐

درباره این مطلب نظر دهید !