جدید ترین عناوین خبری امروز
جالب فا

توجه: رمز عبور شما به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

  • admin
  • دی 5, 1400
  • 9:55 ق.ظ

شعر در مورد کوچ

شعر در مورد کوچ

شعر در مورد کوچ ، شعر درباره کوچ بختیاری و عشایر + کوچ پرستوهای مهاجر همگی در سایت جالب فا.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد کوچ

پشت دیوار سکوت

مرغ زنگاری شب بیداراست

وبه آواز بلند

قصه کوچ مرامی خواند

فرصتی نیست مرا

که به تنهایی خود گریه کنم

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد کوچ عشایر

ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺍﯾﻞ ﻣﻦ ! ﺑﺎﻣﻦ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻣﻪ ﺭﺍ

ﺩﺭﮎ ﮐﻦ ﺑﺎﻭﺭﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﻏﻤﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ

ﺍﯾﻞ ﻣﻦ ! ﻧﺎﯼ ﺗﻮ ،ﺑﺎ ،ﻧﯽ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺍﺳﺖ

ﻫﺎﯼ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺗﻮ ، ﺑﺎ ،ﻫﯽ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﺍﺳﺖ

ﯾﺎﺩ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻭ ﺻﻔﺎﯼ ﻧﯽ ﻟﺒﮏ

ﮐﺎﺳﻪ ﺷﯿﺮ ﻭ ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﮏ

ﯾﺎﺩﮐﻮﻩ ﻭ ﯾﺎﺩﺷﺒﮕﯿﺮ ﻭﺷﮑﺎﺭ

ﺭﺩﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ” ﺑﺮﻓﺘﻮ ” ﺗﺎ ” ﻧﺴﺎﺭ “

ﺗﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﯾﺎﺱ ﺑﺎﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮ

ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ

ﻣﺎ ﺩﻟﯽ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺩﻫﺎﺗﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ

ﺧﻠﻖ ﺧﻮﯼ ﺍﯾﻠﯿﺎﺗﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ

ﺍﯾﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﻩ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ

ﺩﺭﺑﻠﻨﺪﯼ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد آزادی ، آزادگی و اختیار و پرنده + آزادی بیان و زندان

شعر در مورد کوچ پرندگان

مرغ پا بسته ی قلبم؛

هوس کوچ ز دنیا دارد

ماهی غرقه به خاکم؛

طلب نوش ز دریا دارد

وزش باد بهار و دک آن

ابر سیاه از بر مهر

التماسی است که دل؛

عرضه به رؤیا دارد

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر ترکی در مورد کوچ عشایر

ﺑﺮﺯﮔﺮ ﻧﺎﻥ ﺟﻮﯾﻦ ﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ

کﺎﺭ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ

ﮐﺘﺮ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﺯﮔﺮ ﺑﯽ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ

ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺱ ﺗﺎﻭﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ

ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺗﺮﺩﺭ ﻧﺸﯿﺐ ﺩﺭﻩ ﻫﺎ

ﮔﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﺶ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭼﺮﺍ

ﯾﺎﺩ ﮐﻮﭺ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﺑﺨﯿﺮ

ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺨﯿﺮ

ﻧﯽ ﻟﺒﮏ ! ﺁﻭﺍﺯ ﮐﻦ ﺍﺯ ﮐﻮﭺ ﺍﯾﻞ

ﻟﺐ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺍﺯﮐﻮﭺ ﺍﯾﻞ

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر درباره کوچ عشایر

اندوه دنیای شاعرانه مرا کس نمی بیند

این دلتنگی جاودانه مرا کس نمی بیند

برآنم که کوچ کنم از آشیان خویش

که آتش نهان در آشیانه مرا کس  نمی بیند

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد خدا ، کودکانه از حافظ و سعدی و مولانا و قیصر امین پور

شعر در مورد مهاجرت پرندگان

ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﯾﻞ

ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺗﻨﮓ ” ﭼﻮﯾﻞ “

ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺑﯽ ﺩﺭﻧﮓ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﻭﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭﺗﻔﻨﮓ

ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﯾﻞ ﺍﮔﺮ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺍﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯﻫﺒﻮﻁ

ﻗﺼﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ” ﺑﺮﻧﻮ ” ﻭ ” ﻧﺎﻥ ﺑﻠﻮﻁ “

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر درباره کوچ پرندگان

پرِ پرواز ندارم،

امّا

دلی دارم

و حسرتِ دُرناها

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد کوچ

ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﺧﻢ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ

ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﯼ ﺭﮐﺎﺏ

ﮐﻮﭺ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭﻏﺮﻭﺑﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ

ﺭﺩﺷﺪﻥ ﺍﺯﺗﻨﮕﻪ ﻫﺎﯼ ” ﺯﺭﺩﮐﻮﻩ “

ﺍﯾﻞ ﻣﺎ ﺁﻻﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺑﻬﺘﺮﺍﺯ ﻧﯽ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد خواهر ، برادر و خواهر زن و خواهر زاده و خواهر شوهر

شعر در مورد کوچ عشایر

دلم گرفته

درست مثل لک‌لکی

که بال‌هایش را

برای کوچ

امتحان می‌کند

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد کوچ پرندگان

دوست‌ات دارم

و همین غمگین‌ترم می‌کند...

وقتی که نمی‌توانم چهارفصل جهان را

بر شانه‌های تو آواز بخوانم

وقتی که بادی

برگ‌های‌ات را از من می‌گیرد...

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر ترکی در مورد کوچ عشایر

درخت بالابلند من!

باور کن این همه خواستن

غمگین است

برای پرنده‌ای که از کوچی

به کوچ دیگر پرواز می‌کند...

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد افغانستان ، جنگ و وطن دوستی و شعر کوتاه در مورد کابل

شعر درباره کوچ عشایر

پرنده گفت: کوچ 

درخت گفت: آه

پرنده کوچ کرد و رفت تا بها ر

درخت ماند و انتظار!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد مهاجرت پرندگان

پرندگان مهاجر رفتند

تنها سارها ماندند

در گیر و دار گفتگوهای شامگاهی

بر پهنۀ نیزار

پرندۀ کهربایی رفت

قیقاج و اوج بازی

در پگاهی خیس

پاییز آمده است

کنار پنجره ام

لحظۀ شنگرف

با برشی ژرف

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر درباره کوچ پرندگان

من عشایر زاده ای آزاده ام مهربان و باصفا و ساده ام

دشت باشد مأمن و مأوای من خانه من چادر زیبای من

چادر من چلچراغی از صفاست چادر من باغی از آیینه هاست

باغی از آیینه های دوستی باغی از مهر وصفای دوستی

قلب من با قلب صحرا می تپد در هوای دوستی ها می تپد

ایل من چادر نشین دشتهاست عاشق و دلداده گل گشت هاست

من به زنگ کوچ عادت کرده ام در دل صحرا عبادت کرده ام

دامن خود را پر از گل می کنم در هوای گل تأمل کرده ام

حامی اسلام و قرآن بوده ام دین و ایمان را نگهبان بوده ام

مرزها را پاسداری کرده ام در ره دین جان نثاری کرده ام

چشمه سار دشت با من آشناست کوه و دشت و گله با من آشناست

آشنایم با زبان سادگی عاشقم من،عاشق افتادگی

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد پاییز ، اشعار زیبا در مورد پاییز و باران و انار و عشق و عاشقی

شعر درباره کوچ

باشد پرنده! کوچ بکن سمت خانه ات

هر چند سخت می گذرد با بهانه ات …

آن جا امیدوارم از آواز پر شوی

موسیقی و غزل بشود آب و دانه ات

خوش بگذرد طراوت ییلاق و بشکفد

در چشم برفگیر اهالی جوانه ات

حالا برو به خاطر آسوده، در دلم

تا بازگشت، جای کسی نیست لانه ات

” alt=”شعر در مورد کوچ ، شعر درباره کوچ بختیاری و عشایر + کوچ پرستوهای مهاجر” width=”550″ height=”293″ data-src=”https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2020/01/4-3.jpg” data-srcset=”https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2020/01/4-3.jpg 550w, https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2020/01/4-3-180×96.jpg 180w, https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2020/01/4-3-120×64.jpg 120w” data-sizes=”(max-width: 550px) 100vw, 550px” />

پشت دیوار سکوت

مرغ زنگاری شب بیداراست

وبه آواز بلند قصه کوچ مرامی خواند

فرصتی نیست

مرا که به تنهایی خود گریه کنم

شعر درباره کوچ

آه باید کوچید

باید از زندگی و هر آنچه در آنست گذشت

ای همه مهرووفا فرصتی نیست

مرا که به تنهایی خودگریه کنم

شعر کوچ

فصل کوچ کردن فرارسیده

ولی بالهای خسته او

هنوز رنجور وامانده اند از پرواز شاید

او اصلا پرنده ای نبوده یا دیگر لیاقت پریدن ندارد

پس بالهای پروازش کو……..

شعر برای کوچ

گلهای جوانیت همه پرپر و زرد

وان اسب به سوی دشت پیری

هی شد «جاوید» بدان که کوچ نزدیک شده

روزی که دگر بهار زیبا دی شد

شعر در مورد کوچ

کوچ حرف پرندگان مهاجراست

تو!باپای کدام حادثه آمده ای

که بوی غربت خاک می دهی

ای پرنده محاجر!

پرهای پروازت

چه بوی غریبانگی می دهند

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *