جدید ترین عناوین خبری امروز
جالب فا

توجه: رمز عبور شما به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

  • admin
  • دی 4, 1400
  • 9:49 ق.ظ

شعر با لهجه دهکردی

شعر با لهجه دهکردی

شعر با لهجه دهکردی ، شعر خوشا غریاز دهکرد + ضرب المثل های دهکردی همگی در سایت جالب فا.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر با لهجه دهکردی

به زمســدون که گُل سُر بـــــــــاهار سُز ایکُنه

به مِـــنِ خاطره هام ویدن یـــــــــــار سُز ایکُنه

گُلی امیدباهاری دِلُمه شـــــــــــــــــــــاد ایکُنه

دل مُ هِــــی شُ وروز رَهبَرســـــــــــا یاد ایکُنه

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر لهجه دهکردی

بـیا بریم به«زردکُه»سرچــــــــشمه « کارون»

بنشینیم یـــــــــه دمــــــون پا چشمه سارون

بِرُویم ز«زردکُـه»تــــــــــــــــــــــــــا «کوه کـلّار»

پای هرچشـمه وگُل یـــــــــــــــــه شُ وُنیم بار

بـــــــارون باهـــاره

سُزه وگل ایی باره

جستحو کنید در سایت : پیام تسلیت کوتاه ، به انگلیسی + پیام تسلیت کوتاه برای همکار

شعر دهکردی

گـــــــــــــــوش بدیم بـــه قه قه کُگِ کُهسدون

گُل بـــــــــــــــگیم وگُل بــوخونیم به گُلِسدون

اَرباهـــــــــــــــــــــاری هــــه باهارِ «بختیاری»

اَردیاری هــــــــــــــــــــــــــــــه دیار «بختیاری»

بـــــــارون باهاره

سُزه وگل ایی باره

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر با لهجه دهکردی

«زردکَه»ســـــــــــــرچشــمه ی«زاینـده روده»

خاک مـــــــــــــــــــــــــــردون دلیـر ودل سُروره

سر«چـشمه دیمـــــــــــــــــه» یه شُ وُنیم بار

اُسَردِس بُــــــــــــــخُریــــــم سی شوق دیدار

بـــــــارون باهـــاره

سُزه وگل ایی باره

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر لهجه دهکردی

«جوجه،جوجه،طــــلائی،

نوکت ســــــرخ و حـنائی،

تخم خود را شــکستی،

چگونه بیــــرون جسـتی؟

گفتا:

جایــــم تنـــــگ بـــــــود،

دیوارش از سنــــــگ بود،

نه پنجــــره،نـــه در داش،

نه کس زمـــن خـبرداش،

دادم به خود یــــک تـکان،

چو«رســتـــــم پهلـوان»،

تخم خود را شــــکستم،

این گونه بیرون جستم…»».

جستحو کنید در سایت : پیام تسلیت پدر ، پیام تسلیت پدر به دوست صمیمی در واتساپ

شعر دهکردی

گُـلِ بیــــست ودُی بـــــهمن ماه گُل پیروزی اسلامه

گُـلِ سُرِ انـــــــــــــــقلابه،گُــــــــــــلِ وی دِنــــه امامه

سی همه امت اسلام و به ســــــــی رهبرمون

چینُ روز آبو مُوارِک به همــــــــــــــــه پیر وجوون

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر با لهجه دهکردی

«یــــک،دو،ســــه،

زنــگ مــــــدرسه،

خانوم بــــیا پیش،

ورکن تو آتـــــیش،

تا ساعت شیـش،

نخو و کشمیش…».

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر لهجه دهکردی

وا به وحــــــــــدت بِدِهیم دِس ودلامــونِ به هم

بِنِشونیم گُـــــــــــل ایمون وکَنیم ریشـه ی غم

گُـلِ بیــــست ودُی بـــــهمن ماه گُل پیروزی اسلامه

گُـلِ سُرِ انـــــــــــــــقلابه،گُــــــــــــلِ وی دِنــــه امامه

جستحو کنید در سایت : پیام تسلیت رسمی ، کوتاه به همکار + پیام تسلیت رسمی همسر

شعر دهکردی

«کچل کچل کلاچه،

روغن کــلّه پاچه،

کچل رفته به اردو،

برای نصـمه گــردو،

گردو گیرش نیومد،

کلّــــــه کــــچلش،

خـــــون اومـد…».

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر با لهجه دهکردی

گُلِ پیروزی امــــــــــــــــــّـــت مِــن بـهمن دَراَوِید

شُوِ غـــــــم بار و ســـــیه روزی ایــرون سَراُوِید

به مِنِ دَشـــــــــــــتُ دِلُــم بـاغ و گُلِسدون اِدِرا

یه باهاری مِن سَرمــــــــــــــای زِمــسدون اِدَرا

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر لهجه دهکردی

بیا یک تل

دلت بسپر به سقّا

به «سقّا خونه ی

ارباب میرزا

جستحو کنید در سایت : پیام تسلیت ، پیام تسلیت رسمی و خودمونی به همکار

شعر دهکردی

«زردِکُــه»سُزوبــــــــــــــــــــــــلندپُرِس چُویله

بلـهر وقارچ وکُلُس مِــــــــــــــــــــــــن ره ایله

«کُـــه رنگ»سرچشـــــــمه ی«زاینده روده»

شُـــرشُرِ«زاینده رود»مــــــــــــــــــثلِ سُروده

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر با لهجه دهکردی

اگه دل بسپری

دل واز می شه

زمستون دلت

غریاز می شه…».

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر لهجه دهکردی

قَه قَه کُگ ِ دَری رَمِ شیـــــــــــــــــــــــکالون

ویدن اَوُرِ باهارس ایــــــــــــــــــــــــدهه جون

«چارمـحال»چه دل نیشـــــــین چه باصفایه

«بختیاری» بهترین خـــــــــــــــــــــاک خدایه

جستحو کنید در سایت : پیام تسلیت پدر رسمی ، نوشتن پیام تسلیت رسمی به همکار

شعر دهکردی

شال به کَد کُلَه بــــــه سَـر تفنگ به دَسدُم

خوام بِرُم پا «زردکُه »تِـــــــــــی کُگِ مَسدُم

شال به کَدچوخا به وَرتفنــــــــــگ به شونُم

عقشه گل عقشِ وُلات تَــش زی به جونُم».

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *