سهمیه بنزین آذر ۱۴۰۰ و سهمیه جبرانی

سهمیه بنزین آذر ماه 1400 به همراه سهمیه جبرانی  امشب واریز می شود

سهمیه بنزین آذر ۱۴۰۰ و سهمیه جبرانی

سهمیه بنزین دارندگان وسایل نقله بهمراه سهمیه جبرانی ناشی از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخن امشب در کارت های سوخت هوشمند سوخت ارژ خواهد شد.

درباره این مطلب نظر دهید !