حل تمرین صفحه ۶ ریاضی هفتم

حل تمرین صفحه ۶ ریاضی هفتم

۱- ۲۰ دستگاه دوچرخه و سه چرخه در یک پارکینگ وجود دارد. اگر تعداد کل چرخ های آنها ۴۵ عدد باشد. چند دوچرخه و سه چرخه در پارکینگ وجود دارد؟

۲- دو زاویه متمم اند یکی از این زاویه ها از ۳ برابر زاویه دیگر ۱۰درجه بیشتر است اندازه هر زاویه را پیدا کنید

برای دانلود کلیک کنید

درباره این مطلب نظر دهید !