جواب کاربرگ 7 اجتماعی ششم

جواب کاربرگ 7 اجتماعی ششم

جواب کاربرگ شماره 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این صفحه تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۷ نمودار ستونی مطالعات ششم دبستان با جالب فا همراه باشید.

کاربرگه شماره ۷ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

1️⃣ نمودار محصول مرکبات باغ آقای رضوانی را با توجه به اطلاعات این جدول تکمیل و رنگ آمیزی کنید. 

به منظورِ حل کاربرگه ی شماره 7 مطالعات ششم برای هر پرتقال باید 1 متر مربع از نمودار ستونی را رنگ آمیزی کنیم. همچنین برای پرتقال‌های نصف شده، نصفِ 1 مربع را رنگ آمیزی می‌کنیم.

 

جواب کاربرگ شماره 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (نمودار ستونی) را مشاهده نمودید که امیدوارم برایتان مفید بوده باشد و از شما دعوت می‌کنم به صفحات دیگر جالب فا نیز سر بزنید.

پیشنهادی :  جواب کاربرگه 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درباره این مطلب نظر دهید !