جواب کاربرگ 5 اجتماعی ششم

جواب کاربرگ 5 اجتماعی ششم

جواب کاربرگ شماره 5 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۵ عوامل موثر در کشاورزی مطالعات ششم دبستان با جالب فا همراه باشید.

کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

 1️⃣ این اخبار از روزنامه ها برداشته شده است. هر یک از آنها به کدام عوامل مؤثر بر کشاورزی مربوط است، طبیعی یا انسانی؟

جواب کاربرگه ی ۵ مطالعات ششم – سوال ۱

جواب کاربرگ ۵ مطالعات ششم – سوال ۲

2️⃣ نمودار را تکمیل کنید:

در عکس زیر نمودار تکمیل شده ی کاربرگه ی شماره 5 مطالعات ششم را مشاهده می‌کنید:

جواب کاربرگ 5 اجتماعی ششم

جواب کاربرگه ی شماره ۵ مطالعات اجتماعی ششم

❤ JalebFa.ir ❤

جواب کاربرگ شماره 5 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی را مشاهده نمودید که امیدوارم برایتان مفید بوده باشد و از شما دعوت میکنم که به صفحات دیگر جالب فا نیز سر بزنید.

پیشنهادی :  گام به گام درس 9 تاریخ دهم
درباره این مطلب نظر دهید !