جواب کاربرگه 17 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 17 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

نمودار فعّالیتهای یک شبانه روز خودتان را ترسیم و رنگ آمیزی کنید. ابتدا دایره را به 24 قسمت تقسیم کنید و از ساعت ١ تا ٢٤ را کنار آن بنویسید. سپس با توجّه به رنگ هایی که به کار می برید، راهنمای مناسب برای نمودار طرّاحی کنید.

پاسخ

درباره این مطلب نظر دهید !