جواب کاربرگه 16 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 16 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

این دو صفحه از دو سفرنامه برداشته شده است. آنها را بخوانید و مقایسه کنید. نکات مشترک و متفاوت آنها را بنویسید. آیا میتوانید بگویید کدام یک از این دو مسافر قبل از دیگری به ایران آمده است؟ الف یا ب ؟

پاسخ

پیشنهادی :  26 سپتامبر، روز فرستادن پیام عاشقانه
درباره این مطلب نظر دهید !