جواب کاربرگه 14 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 14 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

این موارد را به طور تقریبی با علامت * روی خطّ زمان نشان دهید.

پاسخ

  • تأسیس سلسله ی صفویه (درسال ٩٠٧ هجری)
  • انتخاب اصفهان به پایتختی صفویه (در سال 1006 هجری)
  • سقوط سلسله ی صفویه (در سال 1135 هجری)
درباره این مطلب نظر دهید !