جواب کاربرگه 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جواب کاربرگه 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

همفکری کنید و پاسخ مناسب بنویسید.

  • چند وسیله یا ماشین برای هر یک از این موارد مثال بزنید.
  • بنویسید در هر مورد، از کدام منابع یا اَشکال انرژی استفاده میشود.

پاسخ

آیا میتوانید بگویید در بیشتر فعالیت های روزانه ی زندگی از کدام منبع یا شکل انرژی استفاده میشود؟ سوخت های فسیلی همچون نفت و گاز و بنزین

درباره این مطلب نظر دهید !