جواب فعالیت صفحه ی ۲۱ علوم سوم دبستان

جواب فعالیت صفحه ی ۲۱ علوم سوم دبستان

امروز براتون مطلبی با عنوان زیر براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره و حتما در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو به اشتراک بزارید :

فعّالیت

علی و رضا با لیوان های خود مقدار آب درون یک پارچ را اندازه گیری کرده اند. آن ها نتایج کار خود را در جدول زیر نوشته اند. شما نیز این فعّالیت را در گروه خود انجام دهید.

چرا عددهای متفاوتی به دست آمده است؟
برای اینکه نتیجه ی اندازه گیری آن ها یکسان باشد،
چه پیشنهادی دارید؟

جواب:

جواب فعالیت صفحه ی 21 علوم سوم دبستان

پیشنهادی :  گام به گام درس 2 علوم و فنون یازدهم
درباره این مطلب نظر دهید !