جدید ترین عناوین خبری امروز
جالب فا

توجه: رمز عبور شما به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 • admin
 • آذر 23, 1400
 • 9:31 ق.ظ

جواب فصل هفتم علوم هفتم

جواب فصل هفتم علوم هفتم

جواب سوال های فصل هفتم علوم هفتم (سوالات درس سفر آب درون زمین فصل ۷ علوم هفتم با جواب) شامل پاسخ آزمایش کنید و فعالیت های علوم هفتم فصل 7 صفحه ی 55، 56 و 60 و جواب گفت و گو کنید صفحه ی 59 و 61 و همچنین جواب فکر کنید صفحه 56، 57 و 58 و اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 58 و 61 در این نوشتار از جالب فا تقدیم شما خواهد شد.

پاسخ فعالیتهای علوم هفتم فصل 7

جواب فعالیت صفحه ۵۵ علوم هفتم

 1. مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنه ی شکل زیر با هم مقایسه و درباره ی دلیل خود بحث کنید.
 2. احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید.
جواب فصل هفتم علوم هفتم فعالیت صفحه 55
 1. مقدار نفوذ آب به درون زمین در دامنه‌ی الف بیشتر از دامنه‌ی ب می‌باشد. زیرا در آن پوشش گیاهی وجود دارد که سرعت حرکت آب را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که آب فرصت بیشتری برای نفوذ در زمین داشته باشد. همچنین شیب کم زمین هم باعث نفوذ بیشتر آب در دامنه‌ی الف می‌شود.
 2. نیاز به احداث سد در دامنه‌ی ب بیشتر است زیرا سد مانع هدر رفتن آب شده و باعث کاهش سرعت آب می‌شود و آب را ذخیره می‌کند و همین باعث نفوذ آب به درون زمین در مناطق مجاور میشود و سطح آب زیرزمینی منطقه را افزایش می‌دهد.

💛❤💚

سوالات فصل هفتم علوم هفتم با جواب

ازمایش کنید صفحه ۵۵ علوم هفتم

وسایل و مواد: گلدان کوچک و یکسان 4 عدد، مقداری ماسه و خاک‌رس، برچسب کاغذی 4 عدد و لیوان 1 عدد

روش آزمایش

 1. ته هر گلدان سوراخی ایجاد کنید.
 2. گلدان‌ها را با برچسب 1، 2، 3 و 4 نام‌گذاری کنید.
 3. ترکیب خاک‌های زیر را به ترتیب در گلدان‌های 1 تا 4 بریزید.
  1 لیوان رس با 2 لیوان ماسه، 2 لیوان رس با 1 لیوان ماسه، 3 لیوان رس، 3 لیوان ماسه
 4. در هر یک از گلدان‌ها 1 لیوان آب بریزید.
  نتیجه‌ی مشاهده‌ها را در گروه خود به بحث بگذارید.
 5. کدام نمونه خاک برای کشاورزی مناسب‌تر است؟ چرا؟

جواب آزمایش کنید صفحه 55 علوم هفتم

این آزمایش نشان داد که آب از گلدان شماره 3 (که حاوی 3 لیوان خاک رس است)، کندتر خارج می‌شود و همچنین آب از لیوان شماره 4 (که حاوی 3 لیوان ماسه است) سریعتر خارج می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که نفوذپذیری خاک رس کم است و بالعکس نفوذپذیری ماسه زیاد است.

نمونه خاک گلدان شماره 2 برای کشاورزی مناسبتر است. زیرا خاکی که ماسه‌ی بیشتری داشته باشد، زودتر آب خود را از دست می دهد و خاکی که رس بیشتری داشته باشد، مدت بیشتری آب را در خود نگه می‌دارد و خاکی که به مقدار مساوی دارای ماسه، خاک رس و کود باشد برای کشاورزی مناسب‌تر است. جالب فا. بنابراین سرعت نفوذ و حجم ذخیره‌ی آب در خاکی که ترکیبی از رس و ماسه باشد بهتر است. در مناطقی که بارندگی کمتر است، گیاهان در خاکی که رس بیشتری داشته باشد بهتر رشد می‌کنند. پس نمونه خاک گلدان شماره 2 برای کشاورزی مناسبتر است.

جالب فا

جواب فکر کنید صفحه 56 علوم هفتم

الف) افزون بر پوشش گیاهی و اندازه ی ذره‌های تشکیل دهنده ی زمین، شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تأثیر دارد؛ چگونه؟

نفوذ آب به درون خاک در زمین‌های کم‌شیب، زیادتر است زیرا هر چه شیب زمین کمتر باشد آب فرصت بیشتری برای نفوذ به درون زمین خواهد داشت.

ب) زمین‌هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا؟

چون خاکی که نفوذپذیری‌اش زیاد باشد آب را سریعاً عبور می‌دهد و در نتیجه گیاه فرصت کافی برای جذب آب را نخواهد داشت.

💛❤💚

ازمایش کنید صفحه ۵۶ علوم هفتم

وسایل و مواد: بشر، استوانه‌ی مدرج، مقداری ماسه

روش آزمایش

 1. یک بشر را از ماسه پر کنید.
 2. با استوانه‌ی مدرج به آن آب اضافه کنید تا بشر از آب لبریز شود.
 3. مقدار آب مصرفی را بر حسب سانتی‌متر مکعب یادداشت کنید.
 4. حجم آب مصرف شده، نشان دهنده‌ی چیست؟

جواب آزمایش کنید صفحه 56 علوم هفتم

از آنجایی که با وجودِ پر بودن بشر باز هم می‌توان در آن آب ریخت، نشان می‌دهد که بین ذرات ماسه فضای خالی وجود دارد و حجم آب مصرف شده، نشان دهنده‌ی حجم فضاهای خالیِ موجود بینِ ذرات ماسه می‌باشد.

❤ JalebFa.ir ❤

جواب فکر کنید صفحه ی 57 علوم هفتم

الف) میزان فضاهای خالی و نفوذپذیری را در دو شکل زیر با هم مقایسه کنید.

سوالات فصل 7 علوم هفتم با جواب فکر کنید صفحه 57

میزان فضاهای خالی و نفوذ پذیری در شکل 1 کمتر است زیرا وجود ذرات ریز در شکل 1 باعث پُر شدن فضاهای خالی شده است و همین باعث کاهش نفوذپذیری آن نیز می‌شود.

ب) کدام یک برای تشکیل ذخیره‌ی آب زیرزمینی مناسب‌تر است؟

در مناطق هموار که سفره‌ آب زیرزمینی در آنها جریان چندانی ندارند، خاک‌های با نفوذپذیریِ بیشتر، آبِ بیشتری در خود ذخیره می‌کنند بنابراین شکل 2 برای تشکیل ذخیره‌ی آب زیرزمینی مناسبتر است چون ذرات آن درشت‌ هستند و نفوذ آب در آن بیشتر است.

جواب فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

پاسخ فعالیت صفحه 57 علوم هفتم

یک ظرف شیشه‌ای را تا سه‌چهارُم با ماسه پر کنید؛ سپس تا نیمه درون آن آب بریزید. به دقت آن را مشاهده کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

 1️⃣ داخل ظرف چند منطقه ی مجزا وجود دارد؟

دو منطقه

 2️⃣ کدام منطقه را می‌توان به سفره آب زیرزمینی تشبیه کرد؟

در منطقه‌ی زیرین، فضاهای خالی بین ذرات ماسه، کاملاً توسط آب پر شده است، بنابراین این منطقه را می‌توان به سفره آب زیرزمینی تشبیه نمود.

❤ جالب فا ❤

جواب اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم صفحه 58

عمق چاه های آب محل سکونت

در مورد عمق چاههای اب محل سکونت خود تحقیق و نتیجه را در کلاس گزارش کنید.

جواب این فعالیت به شهر محل زندگی شما بستگی دارد اما جالب فا توضیحاتی خدمت شما ارائه می‌کند:

به طور کلی عمق چاه‌های آب در مناطق خشک، بالای 150 متر است و در مناطق مرطوب کمتر از 100 متر می‌باشد هرچند به علت برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در ایران، نیاز به حفر چاه‌های عمیق‌تر حتی در مناطق مرطوب می‌باشد.

 • به عنوان مثال برای شهر تهران، بخش عمده‌ی چاه‌های آب در آبخوان اصلی دشت تهران، در زمین‌های آبرفتی و آبخوان آزاد و با متوسط عمق 250 متر و حداکثر عمق 300 متر حفاری شده اند.
 • یا برای شهر اصفهان: متوسط عمق هر چاه آب در اصفهان 150 متر است.
 • تبریز: متوسط عمق هر چاه آب در تبریز به 300 متر هم رسیده است.
 • اهواز: عمق چاه‌های  آب در شهر اهواز و استان خوزستان به 200 متر و بیشتر هم رسیده است.
 • قم: عمق چاه‌های آب در قم ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر می‌باشد.

❤ JalebFa.ir ❤

جواب فکر کنید صفحه 58 علوم هفتم

عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.

 1. میزان بارندگی: هرچه میزان بارندگی بیشتر باشد، عمق سطح ایستابی کمتر می‌شود.
 2. ارتفاع زمین از سطح دریا: عمق سطح ایستابی در نقاطی که ارتفاع بیشتری از سطح دریا دارند، بیشتر است.
 3. میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی: هر چه برداشت از آب‌های زیرزمینی بیشتر باشد، عمق سطح ایستابی بیشتر می‌شود.
 4. فاصله از دریا: در نواحی نزدیک به دریا عمق سطح ایستابی کمتر است.
 5. میزان نفوذ پذیری خاک: هر چه میزان نفوذ پذیری خاک بیشتر باشد، عمق سطح ایستابی کمتر است.

❤ ❤ ❤

پاسخ اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم صفحه ۵۸

در استان محل سکونت شما برای تامین آب مصرفی بیشتر از آبهای زیرزمینی استفاده میشود یا آبهای سطحی؟ دلیل خود را در کلاس ارائه کنید.

جواب این فعالیت نیز به شهر محل زندگی شما بستگی دارد اما جالب فا نمونه و توضیحاتی تقدیم شما می‌کند:

به طورکلی در شهرهای بزرگ، تامین آب مصرفی بیشتر از طریق آبهای سطحی و مخازن سدها می‌باشد مگر اینکه به علت بارندگی کم به بهره برداری از منابع آب زیرزمینی روی بیاورند.

 • برای مثال بخش اعظم (بیش از 70 درصد) آب شرب استان تهران از طریق منابع آب سطحی (سدها) تامین می‌شود و مابقی آن از طریق آبهای زیرزمینی.
 • اصفهان: بخش اعظم (بیش از 85 درصد) نیاز آبی اصفهان از منابع آب سطحی (تصفیه خانه آب بابا شیخعلی از سد چم آسمان) تامین می‌شود و مابقی از آبهای زیرزمینی (چاه‌های فِلمن و …) تأمین می‌شود.
 • قم: بخش اعظم (85 درصد) آب مصرفی استان قم از منابع آب سطحی (سرشاخه‌های دز و سد 15 خرداد) تامین می‌شود.

❤ جالب فا ❤

جواب سوالات فصل هفتم علوم هفتم

گفت و گو کنید صفحه 59 علوم هفتم

برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی میشود؟ علت آن را توضیح دهید.

برداشت بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی باعث افت سطح ایستایی می‌شود. در نتیجه بهره‌برداری از این منابع دشوارتر می‌شود تا جایی که گاهی برای رسیدن به سفره‌های آب زیر زمینی نیاز به حفاری مجدد می‌باشد. یکی دیگر از مشکلات برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی، پیشروی آب شور در بستر آب شیرین سفره‌های زیر زمینی است که باعث شور شدن ذخائر آبی می‌شود.

دیگر مشکلاتِ آن، فشرده شدن خاک، نشست زمین و آسیب دیدن بناها و ترک خوردن دیوارها می‌باشد.

جواب فعالیت صفحه 60 علوم هفتم

در منزل خود به رسوب تشکیل شده در درون کتری یا سماور دقت کنید.

✅ آیا می‌دانید منشأ آنها از کجاست؟

املاح محلول در آب آشامیدنی همچون کلسیم و منیزیم پس از گرم شدن آب کتری یا سماور بر اثر واکنش‌های شیمیایی ته‌نشین میشوند و رسوب می‌کنند.

لازم به ذکر است که این املاح (کلسیم و منیزیم) براثر عبور آب از روی سنگ و خاک در آب حل می‌شوند.

✅ چگونه می‌توانیم آنها را از بین ببریم؟

برای از بین بردن رسوبات داخل کتری یا سماور (که معمولاً آهک هستند)، میتوان از سرکه استفاده کرد. به این ترتیب که مقداری سرکه را درون کتری یا سماور ریخته و چند دقیقه می‌جوشانیم و سپس آن را با آب می‌شوییم و خشک می‌کنیم.

جواب سوالات فصل ۷ علوم هفتم

آزمایش صفحه ۶۰ علوم هفتم

وسایل و مواد: بشر، مقداری سرکه، یک عدد تخم مرغ با پوست سالم

روش آزمایش

 1. در بشر تا نیمه سرکه بریزید.
 2. یک تخم مرغ را در داخل آن قرار دهید.
 3. در طول روز مشاهدات خود را یادداشت و نتیجه‌گیری کنید.
جواب آزمایش صفحه 60 علوم هفتم

جواب آزمایش کنید صفحه 60 علوم هفتم

وقتی تخم‌مرغ را در داخل سرکه قرار می‌دهیم، حباب‌هایی (حباب گاز کربن‌دی‌اکسید) در اطراف تخم‌مرغ مشاهده می‌کنیم. پس از مدتی، پوسته‌ی تخم‌مرغ (که از جنس سنگ آهک یا کلسیم کربنات است) در سرکه حل مشده و نرم و مُنعطِف می‌شود و فقط غشاء در اطراف تخم‌مرغ باقی می‌ماند.

سرکه دارای استیک اسید است و کلسیم کربناتِ پوسته‌ی تخم مرغ را در خود حل می‌کند؛ یون‌های کلسیم در واکنش با استیک اسید در سرکه شناور می‌شوند و کربنات هم در ترکیب با استیک اسید به کربن دی‌اکسید تبدیل می‌شود و به صورت حباب در اطراف تخم‌مرغ مشاهده می‌شود.

✅ آیا می‌توانید از این روش برای رسوب زدایی سماور استفاده کنید؟ چگونه؟

بله، از آنجایی که رسوب سماور معمولاً از جنس آهک (کلسیم اکسید) است و کلسیم هم در سرکه حل می‌شود بنابراین با ریختن سرکه در سماور می‌توان این رسوب آهکی را از بین برد.

❤ JalebFa.ir ❤

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 61 علوم هفتم

در کدام استان های کشورمان برای بهره برداری از آب های زیر زمینی بیشتر از کاریز استفاده میشود ؟

بیشتر قنات‌های ایران در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، اصفهان، آذربایجان شرقی و سمنان هستند و حتی در استان پربارانی همچون گیلان هم قنات وجود دارد.

جواب گفت و گو کنید صفحه ی ۶۱ علوم هفتم

با توجه به شکل چرخه‌ی آب، درباره‌ی چگونگی گردش آن با جزئیات بیشتری بحث کنید.

ابتدا آبهای سطح زمین مثل دریاها و رودها بر اثر تابش نور خورشید تبخیر میشوند و به شکل بخار وارد هوا می‌شوند (و همچنین تبخیر حاصل از تعریق گیاهان و تنفس جانوران) و به سمت مناطق مرتفع حرکت می‌کنند. در ارتفاعات به دلیل سرد بودن هوا، بخارها متراکم و سرد می‌شوند و به شکل ابر در ‌می‌آیند. این ابرها ممکن است در همان جا ریزش برف یا باران داشته باشند. بعد از ریزش برف یا باران این آب‌ها از مناطق کوهستانی به سمت دشت‌ها می‌روند و آب‌های سطحی رودخانه‌ها را به وجود می‌آورند. از این آب‌های سطحی مقداری آب به داخل زمین فرو می‌رود و مقداری در همان مسیر تبخیر می‌شود و مقدار بیشتری دوباره به دریا باز می‌گردد. این جابجایی دائمی آب بین دریا، هوا و خشکی را چرخه‌ی آب می‌گویند.

انرژی مورد نیاز چرخه ی آب از کجا تامین میشود ؟

از خورشید تأمین می‌شود.

جواب سوالات و فعالیت های فصل هفتم علوم هفتم (سفر آب درون زمین فصل ۷) در این نوشتار تقدیم شما دانش‌آموزان عزیز کلاس هفتمی شد که امیدوارم مورد رضایت شما قرار گرفته باشد و باز هم به جالب فا سر بزنید.

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *