جواب سوالات درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی / گام به گام پایه پنجم

جواب درست و نادرست صفحه ۸۶ درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوال

درست و نادرست درس 11 که در صفحه ی 86

پاسخ

  • ه گفته ی خواجه نصیر توسی، برای حفظ جامعه، شمشیر از همه کارسازتر است. (نادرست)
  • سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است. (درست)
  • خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصد خانه ای در شهر ری بسازد. (نادرست)

 

 

جواب درک مطلب صفحه ۸۷ درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوال

منظور از جمله ی زير چيست؟

جامعه برای حفظ خود به شمشير، قلم و دينار نيازمند است.

پاسخ

یعنی جامعه برای پایداری و پیشرفت به نیروی نظامی قدرمند، علم و دانش، و ثروت و اقتصاد قوی نیازمند است.

سوال

چرا هلاكو خان به علم خواجه نصير نيازمند بود؟

پاسخ

هلاکو به هوش و دانایی خواجه نصیر برای مدیریتِ جامعه نیاز داشت و می‌خواست از تجربه و علم خواجه نصیر استفاده کند.

سوال

كارهای مشترک خواجه نظام الملک و خواجه نصير توسی چه بودند؟

پاسخ

  1. احداث رصدخانه
  2. تربیت دانشمند از طریق ساخت کتابخانه و مدرسه

سوال

پيش بينی حوادث چه كمكی می تواند به ما بكند؟

پاسخ

هرگز به وحشت نمی‌افتیم و از پیش چاره‌ای می‌اندیشیم.

سوال

مدارس نظاميه چه نوع مدرسه ای بودند و چگونه اداره می شدند؟

پاسخ

نظاميه مدارسی شبانه روزی بودند که خواجه نظام الملک بنا کرده بود و مانند دانشگاه‌های امروزی، اداره می‌شدند.

 

 

جواب دانش زبانی درس 11 فارسی پنجم ابتدایی

سوال

جمله های زير را بخوانيد.

  • چهل سال از حمله ی خانمان سوز مغول به ايران گذشته بود. / ويرانگر، خانمان بر انداز
  • نگرانی و اندوه، قلب مردم را درهم فشرد. / آزُرد، رنجاند، به درد آورد
  • قلم از همه كارسازتر است./ مفيدتر، مؤثّرتر، اثر گذارتر
پیشنهادی :  حل تمرین های درس هشتم اجتماعی هفتم

✅ حالا به جمله ها دقّت كنيد. درباره ی واژه های مشخّص شده، گفت و گو كنيد.

پاسخ

  • مردم از خواب برخاستند. / بلند شدند، بیدار شدند
  • تشت با صدای مهيب از بالای قلعه فرو افتاد. / ترسناک، هولناک
درباره این مطلب نظر دهید !