جواب سوالات درس دوم مطالعات ششم ابتدایی

جواب سوالات درس دوم مطالعات ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

✅ فعالیت 1

به طور گروهی رفتارهایی را که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و بر هم خوردن دوستی‌ها می شود، فهرست کنید و در کلاس بخوانید.

پاسخ

  1. خودخواهی
  2. دروغ گفتن
  3. خیانت در امانت
  4. بد اخلاقی
  5. بی‌ادبی
  6. خبرچینی
  7. غیبت کردن
  8. فخرفروشی
  9.  عیب‌جویی
  10. و…

 

 

جواب صفحه ی ۱۴ مطالعات ششم ابتدایی

سوال

✅ فعالیت 2

معنی این شعر چیست؟ مربوط به کدام یک از توصیه‌های مربوط به دوستی در صفحه ی قبل است؟

پاسخ

دوست آن باشد که گیرد دست دوست     ✨      در پریشان حالی و درماندگی

دوست واقعی آن کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاری به کمک و یاری دوستش می‌شتابد.

این شعر مربوط به توصیه‌ای است که می‌گوید باید در مسائل و مشکلات با هم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشیم و به هم کمک کنیم.

درباره این مطلب نظر دهید !