جواب سوالات درس دوازدهم مطالعات ششم ابتدایی

جواب سوالات درس دوازدهم مطالعات ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

جواب فعالیت 2 صفحه 64 اجتماعی ششم ابتدایی

سوال

به طور گروهی روی یک برگه ی کاغذ، نمودار علّت و معلول را رسم کنید؛ سپس علّت های رونق هنر و معماری را در دوره ی صفویه روی آن به طور خلاصه در محلّ مناسب بنویسید.

پاسخ

درباره این مطلب نظر دهید !