جواب خود ارزیابی و نوشتن درس چهارم فارسی هفتم

جواب خود ارزیابی و نوشتن درس چهارم فارسی هفتم

جواب خود ارزیابی کار گروهی و نوشتن درس چهارم فارسی هفتم شامل جواب خودارزیابی صفحه ۴۰ و کارگروهی و نوشتن صفحه ۴۱ فارسی هفتم, و همچنین هم خانواده مثل نظر جاری کلاس هفتم را در این نوشتار از جالب فا خواهید دید.

جواب خود ارزیابی و نوشتن درس چهارم فارسی هفتم

جواب خودارزیابی های درس چهارم فارسی هفتم

جواب خودارزیابی فارسی هفتم درس چهارم از صفحه ی 40 کتاب فارسی پایه هفتم را در این بخش مشاهده خواهید کرد.

جواب خودارزیابی صفحه ۴۰ فارسی هفتم

 1️⃣ منظور شاعر از آسمان مثل یک تبسم شد چیست ؟

یعنی آسمان، صاف و روشن شد و منظور شاعر این است که با فرارسیدن فصل بهار همه‌ی سرما و غم و غصه‌ها از بین رفتند و آسمان مانند لبخندی روشن و زیبا، گرم و حیات‌بخش شد.

2️⃣ به نظر شما چرا بزرگ ترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولاً با حسرت و آه یاد می کنند؟

به این دلیل که احساس می‌کنند قدرِ آن دوره را به خوبی ندانسته اند و از آن استفاده نکرده اند و فرصت هایی که در اختیارشان بوده است را از دست داده اند. در دوره‌ی نوجوانی دغدغه های کمتری داشته اند و مسئولیت های کمتری به عهده‌ی آنها بوده است.

جواب خود ارزیابی فارسی هفتم درس 4

3️⃣ نوجوانى زیباست چه کنیم تا زیباتر شود؟

باید قدرِ دوران نوجوانی را بدانیم و به خوبی از زیبایی‌های آن استفاده کنیم و زیبایی و قشنگی آن را با کم‌حوصلگی و دلخوری‌های بیهوده، زشت و تاریک نکنیم. باید از لحظه‌های زندگی، لذت ببریم و جویبار باصفا و زلال و گوارای زندگی را گل‌آلود نسازیم.

پیشنهادی :  جواب سوالات درس زمان را چگونه مدیریت کنیم تفکر هفتم

جواب کار گروهی درس چهارم فارسی هفتم

نمونه ای از جواب کارگروهی درس چهارم فارسی هفتم از صفحه ی 41 کتاب فارسی پایه هفتم را در این بخش مشاهده خواهید کرد.

جواب صفحه ی 41 فارسی هفتم

1️⃣ درباره ی نیازهاى اساسى یک نوجوان گفت و گو کنید.

نیازهاى عاطفى مانند دوست داشتن، مورد محبت قرار گرفتن، عشق ورزیدن به دیگران، مورد حمایت قرار گرفتن از سوى اعضاى خانواده، شاد شدن به واسطه‌ی اعضاى خانواده و شاد کردن آ‌نها و … جزو نیازهای اساسی یک نوجوان هستند که بایستی در مسیر صحیح برآورده شوند.

 2️⃣ کتاب مناسبى درباره ی نوجوانى به کلاس بیاورید و بخش هایى از آن را بخوانید.

(می‌توانید با مراجعه به کتابخانه‌ی عمومی محل زندگی خودتان و جستجوی واژه‌ی نوجوان در سیستم جستجوی کتابِ آن، کتابی با موضوع نوجوانی به امانت گرفته و برای خواندن به کلاس ببرید)

به عنوان نمونه بخشی از کتاب روانشناسی نوجوانان نوشته‌ی دکتر سید سعید موسوی و دکتر حسن قربانی (انتشارات آذرفر) را در زیر تقدیمتان می‌کنم:

زندگی انسان را نمی‌توان به مراحل دقیقا مشخص و مستقل تقسیم کرد و هر مرحله را، بدون توجه به مراحل قبل و مراحل بعدش، مورد مطالعه قرار داد، به عبارت دیگر، نوجوان امروز، بچه و کودک دیروز و بزرگسال و سالمند فرداست، هم چنان که سالمند و کهنسال امروز، کودک و نوجوان دیروز است، بنابراین، هر گونه توجه و تلاش و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش سالم کودکان جامعه، در واقع، به برخوردار ساختن جامعه فردا از نوجوانان و جوانان و سالمندان سالم و خوشبخت خواهد انجامید؛ شاید به همین سبب است که گفته‌اند، دنیای آموزش و پرورش فردا، یعنی امروز نوجوان وقتی از سلامت بدنی و روان شناختی بهره‌مند خواهد شد که دوران کودکی سالمی را گذارنده باشد؛ و شخص سالمند هنگامی از زندگی لذت بخش و امید بخش برخوردار خواهد شد که دوران نوجوانی و جوانی سالم و موفقی را پشت گذاشته باشد.

پیشنهادی :  جواب نگارش ششم ابتدایی درس اول

در بخش بعدی با جواب نوشتن فارسی هفتم درس 4 همراه باشید.

جواب نوشتن های درس چهارم فارسی هفتم

در این بخش جواب نوشتن های فارسی هفتم درس چهارم صفحه ی 41 کتاب فارسی پایه هفتم را مشاهده می‌کنید.

جواب نوشتن صفحه ی ۴۱ فارسی هفتم

1️⃣ پنج جمله از متن درس زیبایی شکفتن بنویسید و نهادها را مشخص کنید.

  1. دوست خوب کیمیا است.
  2. آفریدگار همه‌ی شکوفه‌ها و زیبایی‌ها، اوست.
  3.  این همه کتاب خوب و آموختی ما را به سوی خود می‌خوانند.
  4. رابطه و رفتار ما با خود، خانواده و دوستان بسیار مهم است.
  5. نوجوانی دوره‌ای شبیه به رؤیا و زیباست.

هم خانواده مثل نظر جاری کلاس هفتم

2️⃣ برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

هم خانواده مثل ←

مثال، مثلاً، تمثیل

هم خانواده نظر ←

ناظر، نظارت، منظور، منتظر

هم خانواده جاری ←

جریان، مُجری، مَجرا، مجاری، جریانات

❤ JalebFa.ir ❤

جواب نوشتن صفحه 41 فارسی هفتم

 3️⃣ واژه های زیر را مانند نمونه کامل کنید.

خسته + ی ← خستگی

آهسته + ی← آهستگی

زنده + ی ← زندگی

شکفته + ی ← شکفتگی

جواب سوال های درس چهارم فارسی هفتم  را مشاهده کردید که امیدوارم مورد رضایت شما واقع شده باشد. باز هم به جالب فا سر بزنید.

درباره این مطلب نظر دهید !