جدید ترین عناوین خبری امروز
جالب فا

توجه: رمز عبور شما به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

  • admin
  • آذر 11, 1400
  • 11:02 ق.ظ

طرح توجیه فنی مالی اقتصادی آموزشگاه رانندگی

توضیحات

افزايش جمعيت، رشد شهر نشيني و تمايل به مهاجرت به شهرها موجب رشد بي رويه شهرها شده است و به تبع آن مسافت مسافرت هاي درون‌شهري شهروندان افزايش يافته و آنان را ناگزير به استفاده از وسايل نقليه موتوري نموده است. از ديگر سو، فرسودگي ناوگان محدود حمل و نقل عمومي موجب عدم تمايل افراد به استفاده از اين گونه وسايل شده و موجبات استفاده وسيع تر از وسايل نقليه شخصي را فراهم مي‌آورد.

طرح توجیه فنی مالی اقتصادی آموزشگاه رانندگی

خلاصه طرح

موضوع طرح : آموزشگاه رانندگي

ظرفيت طرح : 1600 نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبيل آموزشي )

محل اجراي طرح : قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 5/920 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 5/10 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 820 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: چـهارده ماه

اشتغالزايي : سيزده نفر

مقدمــه :

افزايش جمعيت، رشد شهر نشيني و تمايل به مهاجرت به شهرها موجب رشد بي رويه شهرها شده است و به تبع آن مسافت مسافرت هاي درون‌شهري شهروندان افزايش يافته و آنان را ناگزير به استفاده از وسايل نقليه موتوري نموده است. از ديگر سو، فرسودگي ناوگان محدود حمل و نقل عمومي موجب عدم تمايل افراد به استفاده از اين گونه وسايل شده و موجبات استفاده وسيع تر از وسايل نقليه شخصي را فراهم مي‌آورد.

از طرف ديگر، با توجه به عدم وجود فرهنگ صحيح ترافيك در سطح كلانشهرها و رعايت نشدن آيين نامه رانندگي كه ناشي از ناكافي بودن آموزش عملي رانندگي پيش از صدور گواهينامه است، شاهد اتلاف وقت شهروندان در ساعات پرازدحام رفت و آمد هستيم كه منجر به تحميل هزينه هاي بسيار سنگيني بر اقتصاد ملي مي‌گردد.

علاوه بر اين مطلب، رعايت نكردن اصول صحيح رانندگي، موجب شده است آمار تصادفات رانندگي ايران، بالاترين رتبه را در بين ملل جهان كسب كند. چنانكه مطابق آمار رسمي در سال 1380 بيش از هفده هزار نفر از هم ميهنانمان در تصادفات رانندگي جان باخته اند.

مطالب فوق‌الذكر لزوم آموزش كامل و صحيح رانندگي براي متقاضيان دريافت گواهينامه رانندگي را آشكار مي‌سازد. ضمن اينكه با توجه به تركيب جوان جمعيت كشور و تعداد زياد اين متقاضيان از يك سو و قوانين نوين اداره راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مبني بر آموزش اجباري رانندگي در آموزشگاهها براي صدور گواهينامه توسط اين اداره و يا آموزشگاههاي رانندگي از ديگر سو، بازده مناسب اقتصادي براي اين فعاليت متصور است. همچنين با عنايت به نرخ بيشتر دختران در دوره هاي آموزشي اين آموزشگاهها ، اجراي چنين طرحي در قالب تعاوني هاي بانوان داراي مزيت بيشتري خواهد بود.

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

  1. مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب آپارتمان با كاربري اداري به مساحت تقريبي 50 متر مربع مي‌باشد كه ارزش هر مترمربع آن چهار ميليون ريال وهزينه كل خريد محل 200 ميليون ريال برآورد مي‌شود.

2- تجهيزات فني :

رديف شــرح تعداد هزينه واحد هزينه (ميليون ريال)
1

2

3

رايانه روميزي

چاپگر سياه و سفيد ليزرجت

سيستم تامين برق اضطراري (UPS)

1

1

1

4

3

2

4

3

2

جمــــع 9

3- اثاثيه اداري :

رديف شــرح تعداد هزينه (ميليون ريال)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ميز و صندلي اداري و ارباب رجوع

كمد و فايل

ميز و صندلي كامپيوتر

صندلي دانش‌آموزي ام‌دي‌اف 16

صندلي استاد

وايت برد

خط تلفن

گوشي تلفن

ساير ( لوازم روي‌ميز و آبدارخانه)

1 سري

1 سري

1 دستگاه

12

1

1

2

2

5/1

5/1

5/0

6/0

1/0

4/0

5

5/0

1

جمـــع 1/11

4- وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

شرح تعداد ارزش واحد ارزش كل
پيكان سواري 10 دستگاه 61 610
جـــــــمـــــــع 610

5- هزينه هاي قبل از بهره برداري :

رديف شـــرح هزينه ( ميليون ريال )
1 هزينه تهيه طرح توجيهي و اخذ مجوز 2
جمـــع 2

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

شـــرح هزينه ( ميليون ريال )
ساختمان

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

وسايل نقليه

هزينه هاي قبل از بهره برداري

200

9

1/11

610

2

جــــمــــع 1/832
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) 6/41

جمـــــع كل

7/873

ب- سرمايه در گردش :

1- ملزومات اداري و آموزشي :

شامل جزوات آموزشي و نرم افزارهاي اداري مورد استفاده ،انواع كاغذ هاي مورد استفاده در دستگاه پرينتر ، كاغذ هاي سربرگ دار و يادداشت ، انواع نوشـــت افزاردفتــري، تونر دســتگاه پرينتركلا بالغ بر 2 ميليون ريال در سال مي‌باشد.

2- سوخت و انرژي :

رديف شــرح هزينه (ميليون ريال)
1

2

3

4

بــرق

تلفـن

بنزين ( و روغن موتور )

شارژ ساختمان

4

5

54

2

جمـــع 65

3- حقوق و دستمزد :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف شــرح تعداد حقوق ماهانه 23%سهم‌كارفرما حقوق‌سالانه( 14 ماه)
1

2

3

4

مدير آموزشگاه

مدير آموزش‌وبرنامه ريزي

مربي

آبدارچي

1

1

10

1

2/1

1

1

7/0

31/3

76/2

6/27

93/1

71/17

76/16

6/167

73/11

جمـــع 8/213

4- هزينه استهلاك :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف

شرح ارزش دارايي ضريب استهلاك هزينه استهلاك
1

2

3

4

ساختمان

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

وسايل نقليه

200

9

1/11

610

5%

20%

10%

20%

10

8/1

11/1

122

جمـــع 91/134

5- هزينه نگهداري و تعميرات :

( ارقام به ميليون ريال )

رديف

شرح ارزش دارايي ضريب نت هزينه نت
1

2

3

4

ساختمان

تجهيزات فني

اثاثيه اداري

وسايل نقليه

200

9

1/11

610

3%

10%

3%

10%

6

9/0

33/0

61

جمـــع 23/68

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف شرح هزينه كل ( ميليون ريال )
1

2

3

4

5

6

ملزومات اداري

سوخت و انرژي

حقوق و دستمزد

استهلاك

نگهداري و تعميرات

هزينه هاي پيش بيني نشده

2

65

8/213

91/134

23/68

16/24

جــــمــع 1/508

سرمايه در گردش

شرح هزينه كل ( ميليون ريال )
سوخت و انرژي (دوماهه)

حقوق و دستمزد(دوماهه)

تنخواه گردان ( دو ماهه )

83/10

63/35

34/0

جمع 8/46

جدول كل هزينه هاي طرح

رديف

شرح مبلغ(ميليون ريال)
1

2

3

4

5

6

خريد محل كار

تجهيزات فني

لوازم اداري

هزينه هاي قبل از بهره برداري

وسايل نقليه

پيش بيني نشده

200

9

1/11

2

610

6/41

جمع هزينه هاي ثابت 7/873
سرمايه در گردش ( طبق جدول فوق ) 8/46
جمع كل هزينه هاي طرح 5/920

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

رديف

شرح مبلغ(ميليون ريال)
1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله )

هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )

5/0

4/22

جمــع 9/22

درآمد طــرح :

رديف شــرح تعداد شهريه (ريال) جمـع(ميليون‌ريال)
1 شهريه هر ساعت آموزشي عملي*

شهريه دوره آموزش آيين‌نامه

32000ساعت-نفر

1600نفر

30000

100000

960

160

جــمــع 1120

*- تعداد جلسات آموزشي دوره عملي با توجه به قوانين اداره راهنمايي و رانندگي در نظر گرفته شده است. همچنين با توجه به فعاليت آموزشگاههاي رانندگي در ايام تعطيل ، سي روز تعطيلي در سال فرض شده است. ضمن اينكه آموزش آيين نامه نيز مطابق با قوانين جاري ، اجباري بوده و مستقيما توسط افسران راهنمايي و رانندگي در محل آموزشگاه انجام مي‌پذيرد.

پيش‌بيني مالي طرح
شرح ميليون ريال
درآمد طرح 1120
كسر مي‌شود :

هزينه تمام شده

1/508
سود ناويژه 9/611
كسر ميشود:

هزينه هاي اداري

4/22
سود عملياتي 5/589
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري 5/0
سود ويژه قبل از كسر ماليات
589

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 13/1 سال (تقريبا معادل چهارده ماه )

محاسبه نقطه سر به سر:

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح هزينة متغير هزينة ثابت هزينة كــل
مبلغ درصد مبلغ درصد
مــلزومات اداري 2 100 2
حقوق و دستـمزد 8/74 35 139 65 8/213
سوخت و انـرژي 52 80 13 20 65
تعمير و نگهداري 58/54 80 65/13 20 23/68
اســـــتــــهلاك 91/134 100 91/134
هزيـنه هاي اداري 4/22 100 4/22
استهلاك قبل ازبهره برداري 5/0 100 5/0
پيش بينـــي نشده 54/20 85 62/3 15 16/24
جمـــع 32/226 68/304 531
نقطه سر به سر= 09/34%

محاسبه كارمزد وام :

( ارقام به ميليون ريال )

1) عقد مشاركت مدني:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

نرخ كارمزد

كارمزد عقد مشاركت مدني

820 ميليون ريال

سه ماه

19%

95/.38 ميليون ريال

2) عقد فروش اقساطي:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد تسهيلات

كارمزد عقد فروش اقساطي

كل كارمزد تسهيلات

كارمزد سالانه

اصل تسهيلات سالانه

95/858 ميليون ريال

33 ماه

19%

4/224 ميليون ريال

35/263 ميليون ريال

76/95 ميليون ريال

18/298 ميليون ريال

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات

شرح سال اول سال دوم سال سـوم
بازپرداخت اصل تسهيلات 63/223 18/298 18/298
كارمزد تســهيلات 82/71 76/95 76/95
جمـــع 45/295 94/393 94/393

 

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *