21 اکتبر روز پنج شنبه بنفش

21 اکتبر روز پنج شنبه بنفش

۲۱ اکتبر روز “برای آگاهی از خشونت خانگی بنفش بپوش” یا “روز پنج‌شنبه بنفش” است !

 

روزی برای آگاهی از خشونت خانگی و تشویق افراد آزار دیده برای آشکارسازی و درخواست کمک.پوشیدن لباس بنفش و طرح پرسش «از من بپرس چرا بنفش پوشیدم» از سنت‌های این روز است

پیشنهادی :  ۱۲ آذر روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری
درباره این مطلب نظر دهید !